In de innerlijke wereld van vele mensen is er te weinig besef gaande dat de mens geliefd wordt door anderen.
Sterker nog liefde ervaren en toelaten van anderen wordt te weinig toegeëigend en vanuit het persoonlijk besef geleefd.
Dit beeldt gemiste kansen uit om zich wezenlijk gedragen te weten, ruimer dan vanuit het eigen zelfbesef alleen.
Wie zich daarom bewust opent voor samenzijn met dierbaren, beseft steeds dieper dat men minder alleen draagt dan men feitelijk in zichzelf vermeent.
Hoe verruim je je hart om bewust de liefdesinwerking van anderen op je zelf niet te missen? En hoe besef je dat jouw liefde wederkerig ook jou voedt?
Immers zelf liefhebbend anderen, dien je de wederkeer van liefde niet langer te blokkeren maar écht ruimer te ontmoeten.
Deze dag staat in het teken van liefde ontvangst.

Programma: Inspiratie en stilteoefeningen rondom het thema van de dag “Geliefd zijn”.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge

Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van inkomen. Deelnemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.