Angsten als uitdagend perspectief
Effectief reageren op maatschappelijke voedingshaarden

 Donderdag 14 december 2017 te Driebergen

Inleiding
Angst speelt bij veel mensen een grote rol in hun leven. Bang zijn voor aanslagen en geweld, voor maatschappelijke ontwrichting door grote vluchtelingenstromen, voor islamisering van de samenleving, voor de gevolgen van klimaatverandering of verlies van baan of gezondheid. Media-aandacht voor geweldsdreigingen versterken angstgevoelens op collectief niveau.

Angsten hebben echter belangrijke functies, ze maken je bewust van wat er in de onderlaag van de samenleving speelt en zijn ook cruciaal als overlevings-mechanisme. Angst kan ook met mensen aan de haal gaan door te lange gerichtheid op een bepaald belevingsveld, fenomeen of situatie en kan dan buitenproportionele vormen aannemen.

Op deze dag zal Marieke afstemmen op dit thema en met haar inspiraties gaan we met elkaar in dialoog gaan. Ook is er ruimte voor vraag en antwoord.

Deze verdiepingsdag is een vervolg op de themabijeenkomst ‘Grip op het maatschappelijk emotieveld’ van 14 april 2017.

Inhoud van de dag
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat is angst? Een nadere verkenning
 • Vormen van maatschappelijke en individuele angsten
 • Herkenning en bewustwording van de grondstemming van angsten
 • Oorzaken en de diepere betekenis van angst
 • Fasen in het angstproces
 • Angstverbreiding via collectieve bewustzijnsvelden
 • Handelingsperspectieven in de omgang met maatschappelijke angsten.

 

Werkvormen
We werken met een variatie aan werkvormen:

 • Inhoudelijke verdieping n.a.v. vrijgegeven inspiraties
 • Ervaringsoefeningen
 • Persoonlijke reflectie
 • Systemische opstelling
 • Beantwoording van vragen van deelnemers door Marieke de Vrij.

 

Informatie
Doelgroep: Politici en overheidsmedewerkers, mensen die werkzaam zijn in het sociaal-maatschappelijke domein, onderwijs of gezondheidszorg en iedereen die zich wil verdiepen in het thema maatschappelijke angsten.
Locatie: Conferentiecentrum Bergse Bossen te Driebergen (Utrecht)
Werktijden: 10.00 – 17.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Begeleiding: De input en procesbegeleiding van deze themadag wordt verzorgd door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt van Centrum Het Vrije Veld (www.devrijemare.nl) en Wim van Oort (www.wezensvragen.nl).
Investering: € 295,-, inclusief lunchbuffet, en vrijgesteld van BTW.
Bij gelijktijdige aanmelding voor de themadag ‘Populisme doorgronden – van polariseren naar verbinden’ betaalt u € 495,- voor beide bijeenkomsten samen. Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (vermeld kortingscode DVM). Op de website van De Vrije Mare kan je zien hoe je deelnemer kan worden.

Aanmelding
Via de website: http://wezensvragen.nl/aanmelden/
Per email: contact@wezensvragen.nl
Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Klik hier voor de verdiepingsdag ‘Populisme doorgronden’ op vrijdag 15 december 2017