Bekomen van tegenslagen

In het leven dat u leidt zijn tegenslagen niet immer te vermijden. Tegenslagen bieden een opleiding aan om veerkrachtig te worden én te blijven na zaken die geschied zijn.
Hoe ga ik hierin secuurder met mijzelf overweg en leid ik mij voorbij tegenslagen naar vernieuwingsimpulsen toe?Hoe blijf ik vrij van indrukken die nadelig op mij inwerken opdat ik mijzelf niet verlies en mijzelf vrijwaarts nieuwe kansen aanbied.

Met andere woorden: Tegenslagen kunnen impressies van teleurstellingen uitlokken waarvan het moeilijk bekomen is. Ze zijn echter op een dieper niveau een leerschool om te oefenen evenwichtig te blijven en zonder oordeel. Dit op een wijze dat wat geschiedt is wel een extra oproep inhoudt inzet te plegen om veerkrachtigheid te behouden.
En daarnaast zonder veroordeling te beoordelen wat gaande is, binnen de beperktheid van de menselijke staat van zijn en wat in het collectief daarmee geschiedt. Hoe kan ík daarvanuit nieuwe impulsen activeren zonder naïviteitsgedrag en neem ik de vrijheid om innerlijk zelfstandig te blijven functioneren hierin?

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dagen en tijd:
woensdag 10 en donderdag 11 Oktober 2018

1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusiefovernachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.