Inspiratietekst: Herstel van afgesloten gedragingen

Innerlijk u afgesloten gedragen om minder belasting te ervaren van wat er om u heen geschiedt, maakt dat ook ándere gevoelsstromen belemmeringen ervaren om zich openlijker te tonen.
Zo komt hartelijkheid in het gedrang.
Ook wordt het innerlijk zelfstandig functioneren minder actief, dat de basis is van wat men wezenlijk zélf in gedragingen kan omzetten.
Wanneer een mens zich realiseert dat afsluiting van het één ook afsluitingen op andere gebieden – in de natuurlijkheid van het eigen zijn – activeert, creëert hij bewust meer toegankelijkheid in zichzelf, om rust vanuit het eigen hart te versterken.
Wie zichzelf leert liefhebben bovenal, kan de wereld bezien én ontmoeten zonder ridicule gedragingen ten toon te spreiden.
Zo wees met uzelf en ontdoe u van belasting telkens weer, opdat uw geweten in reinheid overeind blijft, gewetensvol betrokken.

Met andere woorden: Zaken die geschieden, dichtbij of veraf, kunnen innerlijk belastend zijn. Daardoor kunnen mensen zich afzijdig opstellen en hun hart onder controle houden om zich niet met van alles en nog wat in te laten. Echter hoe kun je je hart open houden zonder in letterlijke zin op alles in te moeten gaan? Je hart afsluiten voor het ene, creëert immers ook zonder dat mensen daar bewust van zijn, afsluiting naar andere hartzaken toe.
Ons dit realiserend gaan we deze dagen aan de slag met hoe je jouw natuurlijke zelfliefde inzet om stabiel en standvastig overweg te kunnen gaan met al wat zich voordoet.
Hoe blijf je dus betrokken op wat zich voordoet op een wijze die je eigen zelf niet in het gedrang brengt?

 

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse:
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge

Dagen en tijd:
woensdag 11 en donderdag 12 April 2018
woensdag 10 en donderdag 11 Oktober 2018

1e dag: inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.30 uur
2e dag: inloop vanaf 10.00 uur en starten om 10.30 uur. Einde omstreeks 16.30 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusiefovernachting. Deze zelf te regelen.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804.
Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding. We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers. Je aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

De lijst met de persoonlijke gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.