Verwondering ontstaat in rust.

Boeken en Tijdschrift VRIJ

Over de jaren heen zijn er tal van boeken geschreven door Marieke de Vrij en door co-auteurs die met de inspiraties rondom een bepaald onderwerp aan de gang gaan. Die boeken kun je in dit hoofdstuk vinden en bestellen. Het TIJDschrift VRIJ is 8 jaar geleden voor het eerst uitgekomen. Er worden artikelen geschreven met co-auteurs waarbij de inspiraties als bron dienen. En ervaringen van mensen uit het netwerk worden in dit magazine gedeeld. Het tijdschrift is eigenlijk tijdloos: de artikelen zijn zeer waardevol om te lezen. Vandaar dat je ze hier ook vindt. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een boek over de Naamsoefening. We hopen dat dit boek nog dit jaar uitkomt.

Ik beken mijn naam | De naamsoefening

Het boek rondom de naamsoefening van Marieke de Vrij heeft de titel ‘Ik beken mijn naam’. Met het boek krijg je ook oefeningen op audio er bij.
Samenstelster Heleen Verburg en vormgeefster Johanna Koelman.

Marieke zegt over dit boek: “Deze oefening schept een wezenlijke basis voor zelfbewust leven. Wie dit goed beheerst, grondt zich in de werkelijkheid en blijft zielsbewust aanwezig. De oefening biedt een krachtige en blijvende ondersteuning!”

 

Bestel

Culturele Diversiteit

Als de verscheidenheid in mens-zijn ons raakt zoals ook de verscheidenheid in de natuur ons raakt, is het ònze taak in onze gedragingen en belevingsvelden geen grenzen op te werpen, maar al wat is te aanvaarden. In deze tijd is het de uitdaging om wezenlijk oprecht de verschillen in geaardheid te ontmoeten en te overbruggen vanuit respect naar ieders natuurlijke uniciteit. Alleen dan kunnen we zelf verruimen in ons bewustzijn. Dit boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Marieke de Vrij schreef dit boek i.s.m. de werkgroep ‘Culturele Diversiteit’, samenstelling Heleen Verburg.

Tijdelijke aanbieding! Van € 19,50 voor €10,00 

Bestel

Vrede en Wereldburgerschap


Dit bijzondere boekje is herzien en in een nieuw jasje gegoten. De citaten zijn actueler dan ooit en bieden een liefdevolle handreiking op maatschappelijke vragen rond vrede en wereldburgerschap.

Bestel

Dialoog de wezenlijke weg

In een wereld die meer dan ooit draait om communicatie, is ware communicatie eerder een zeldzaamheid geworden dan regel. We voeren discussies in plaats van dialogen. De essentie van dialoog en hoe dit in jezelf en bij anderen te activeren, staat prachtig beschreven in dit boekje.

Bestel

De toekomst van

een wezenlijk waardevast bestel

Hoe bijzonder is het als de harde financiële wereld en de wereld van fijnzintuiglijke waarnemingen elkaar raken? Hoe zij elkander niet blijken uit te sluiten, integendeel zelfs bijzonder blijken aan te vullen. In de samenwerking tussen Marieke de Vrij en Jan de Dood is een visie ontstaan en onderschreven die de moeite waard is van ontmoeten. Wij wensen u daarom veel leesplezier toe en ‘de hoge moed’ dat wat hier beschreven staat wezenlijk te doorleven en waar mogelijk dit vorm te geven.

Bestel

Dimensies achter dementie

Wat gebeurt er op een ‘onzichtbaar’ niveau bij de dementerende? Hoe ervaart hij of zij dit proces zelf? En hoe kun je als omstander en verzorgende verlichting of steun bieden? Dementie wordt in dit boekje door Marieke invoelend, vanuit de dementerende en vanuit een dieper, wezenlijk niveau bekeken en beschreven.

Bestel

Citaten - UITVERKOCHT

Treffende, mooie, ontroerende, inspirerende en tot navoelen stemmende citaten van Marieke de Vrij. Het zijn 100 diepzinnige citaten uit haar hele werk. Het boekje geeft een prachtige bloemlezing van dit werk en daardoor een bijzonder krachtige spiegeling van ons eigen proces. Het boekje kan je door een uitklapflap dwars neerzetten. Zo kun je een tekst als een dagelijkse mantra neerzetten.

 

Bestel

3 laatste edities van TIJDschrift VRIJ

Aanbieding

Het tijdloze ‘bookazine’ van De Vrije Mare.
Drie edities: VRIJ 16 Teruggang & Vooruitgang, VRIJ 17 Ethiek  en VRIJ 18 Vrijgevendheid voor 26,25 inclusief verzendkosten.

Bestel

Waarachtig Leven

Waarachtig-Leven-Omslag-DEFJules van der Veldt ontvangt al vele jaren teksten vanuit het grote wetende veld. Deze ontvangen inspiraties zet hij op het wereldwijde web, waar ze door vele duizenden mensen worden gelezen. Ze geven inzicht in onze menselijke (leer) processen en de wijze waarop we ermee kunnen omgaan. De teksten die in dit boek zijn gebundeld, vormen samen een eenheid, een soort universele waarheid voor deze tijd. Bijzonder, maar ook confronterend voor de wijze waarop we ook vandaag nog met elkaar omgaan. Hoopvol ook, want we leven blijkbaar in een groot wereldwijd veranderingsproces gericht op een werkelijk betere wereld.

Bestel

Een lange weg in liefde

Marieke schrijft over deze bundel: “Door mijn liefdesgeschiedenissen heen heb ik mijzelf steeds dieper ontmoet. Juist daar, waar de ander of ik wezenlijk niet kon blijven, heb ik geleerd mijzelf bij de hand te nemen om verder te gaan, steeds meer alleen-staand, van mijzelf bewust. Vele vormen van verlies heb ik gekend. Steeds minder projecterend op de ander en in mildheid groeiend naar dat, wat het leven mij bracht. Steeds meer op weg naar het innerlijk huwelijk met mijzelf, kosmisch verbonden. Loslatend dat, wat niet wezenlijk gerealiseerd kan worden in mijn leven zonder dat ik daarbij mijn hartsverbinding verlies. De gedichten zullen voor zichzelf spreken.”

Bestel

TIJDschrfit VRIJ in de mix

Aanbieding

Het tijdloze ‘bookazine’ van De Vrije Mare.
Een door ons samengestelde mix van 3 edities uit de voorraad voor € 23,50 inclusief verzendkosten.

Bestel

Sterven bij rampen

De Stichting Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL) heeft in samenwerking met Marieke de Vrij dit boek geschreven over complementaire hulpverlening bij massaal sterven. Deze stichting (en wij met hen) wil graag complementaire kennis en informatie verspreiden, zodat ieder die dat wenst zich beter kan voorbereiden en inleven in dergelijke situaties.

Bestel

Dit wonderlijke leven.

Herman Coenen heeft Marieke ruim 3 jaar gevolgd en hij schrijft en spreekt met haar over haar werk, haar opdracht, de dagelijks praktijk, maar vooral over haar menszijn. Deze persoonlijk wijze van schrijven neemt u mee op een reis door het wonderlijke leven van Marieke, maar al snel zult u ontdekken dat ook u tot dit wonderlijke leven behoort… en hoe maatschappelijke vernieuwing op een ongewone wijze gestalte krijgt.

Bestel

Orgaandonatie en orgaantransplantatie, belicht vanuit de ziel

 

Nieuwe herdruk nu verkrijgbaar!

Spirituele achtergronden van orgaandonatie. Indringende informatie, voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de link tussen ziel en lichaam. Een bijzondere beschrijving van de spirituele functie die elk van onze organen vervullen bij het opslaan van levenservaringen in ons lijf. Maar ook een boekje dat duidelijke waarschuwingen laat horen over de mogelijke schade die wij onze ziel toebrengen bij ontvangst of gift van een orgaan.

 

Bestel

Eenzaamheid als loutering

In deze poëzie bundel neemt Marieke de Vrij (1953) ons mee naar de innerlijke belevingen die zij in zichzelf gekend heeft en nog kent, op het gebied van eenzaamheid en de loutering die uit eenzaamheid kan ontstaan. Deze loutering draagt zij uit, in vele aspecten van haar werkzaamheden, naar hen die haar zoeken voor innerlijke kennis.
Alleen zijn en eenzaam zijn hebben voor haar een andere betekenis gekregen. Zij is meer in staat geworden om in alleenzijn het Al-E’en aspect te beleven en in eenzaamheid zich steeds meer E’enzaam te midden van allen te ervaren.
Dit is een document van Zelf-begeestering, ontstaan dwars door de eenzaamste nachten van de ziel heen.

Bestel

CD - Alles en Volkomen Niets

 

In 2014 is muzikant en zanger Jan Linssen vooral veel liedjes gaan schrijven geïnspireerd op poëzie van Marieke de Vrij.  In oktober 2014 is er een CD van deze liedjes verschenen met als  titel “Alles… en volkomen niets”. Marina Tielke heeft er een schitterend boekje bij gemaakt met alle teksten.

 

Bestel

Share This