Vrije Mare Dag
zaterdag 7 april 2018

Tijdens deze 20e De Vrije Mare dag voor deel-nemers van De Vrije Mare zullen verdiepende ontwikkelingspoorten en het samen delen rondom onderstaande inspiratie centraal staan.

 

‘Ongeloof en geloof hebben in’ met betrekking tot zichzelf én de omringende wereld wisselen zich menigmaal af binnen dat wat de mens ontmoet. In onderzoek staand van al wat is, is het veelal niet eenvoudig zichzelf te hervinden. De toetsing, van realiteit én aanname van dat wat zich al of niet toont zowel in zichzelf als daarbuiten, is veelvragend. Hoe te komen tot een diepere zelfanalyse met behoud van onderzoeksdrang ten aanzien van al wat geschiedt in én om u heen?

Met andere woorden:
Wie zichzelf onvoldoende liefheeft binnen de wereld die hem omringt, kent daarmee te weinig standvastigheid in zichzelf in wat hij opmerkzaam is. Immers wie te weinig houvast ervaart aan zijn eigen natuurlijke eigenheid kan maar moeilijk de buitenwereld inschatten in wat zich daar wezenlijk afspeelt.

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door Wim van Oort van DierenPerspectief. Het thema is: Veehouden vanuit verbinding, waarbij onder andere de documentaire ‘Dansen met gehoornde dames’ wordt getoond.

Datum: zaterdag 7 april

Programma en start:
Het ochtendprogramma van DierenPerspectief start om 10:00 uur
Het dagprogramma start om 13:00 uur en vanaf 12:30 bent u welkom, de koffie en thee staat klaar.

Locatie: De Ontmoetingskapel in Maarn, Kapelweg 45

Kosten: Voor deel-nemers en donateurs is de toegang gratis. Introducees betalen € 10,- per persoon. We nodigen je van harte uit om mensen uit jouw persoonlijke kring nader kennis laten maken met het werk van De Vrije Mare. Je kunt maximaal 2 nieuwe introducés meenemen.

Wil je je meteen opgeven, dan graag jouw deelname en de deelname van jouw introducés doorgeven via emailadres mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl En anders per telefoon bij het secretariaat 075 – 63 505 86.

We hopen je te verwelkomen!

Onze hartelijke groet,
mede namens het bestuur van De Vrije Mare,

Lenie Belt & Linda de Wilt
Organisatoren Vrije Mare Dag