Op Vrijdag 16 februari a.s. vindt er weer een nieuwe Inspiratie – stiltedag plaats in Mantinge.
Als inspiratie staat dit keer centraal: Goedgelovigheid mijden

In de wereld wordt veel verhaald ten aanzien van zaken die gaande zijn of gaande zijn geweest.
Echter wie dieper luistert en aanhoort, bemerkt al snel dat veel van het gezegde, het gesprokene, geen waarheidsgrond bevat.
Hoe kan goedgelovigheid gemeden worden, dit ten bate van aannames die reëel zijn?
Hoe kan vanuit verstild aanwezig zijn, dieper doorschouwd worden de waarde van dat waarmee men uitstaat?
Hoe raak je thuis in waarnemingen voorbij de uiterlijke schijn?
Dat is waar deze dag over gaat.

Programma: Inspiratie en stilteoefeningen rondom het thema van de dag “Goedgelovigheid mijden”
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van inkomen. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.