Inspiratiedag ‘Met hart en ziel ouder worden’
Zaterdag 24 november 2018 

Sinds 2012 worden door De Vrije Mare jaarlijks 2-daagse bijeenkomsten ‘Bezield Ouder Worden’ (BOW) georganiseerd. Aanleiding daartoe was de behoefte van een aantal ouderen, in een kring van leeftijdsgenoten en onder begeleiding van Marieke de Vrij, in deze levensfase wezenlijke vragen beantwoord te krijgen.

Dit heeft veel deelnemers geïnspireerd de betekenis van hun leven als oudere te leren kennen door er met hart en ziel in te zijn.

De laatste tijd wordt schrijnend duidelijk hoeveel eenzaamheid er onder ouderen is. Hoeveel moeite veel ouderen hebben een antwoord te vinden op vragen over de waarde van het ouder worden door bijvoorbeeld stil te staan bij vragen als: Wat is de betekenis van de ouder wordende mens? Heeft dementie een diepere betekenis? Is er leven na de dood? Hoe zit het eigenlijk met de ziel?

Marieke heeft door haar bijzondere fijnzintuiglijke vermogens over deze en talrijke andere vragen veel nog niet bekende informatie vrij kunnen geven. Deze nieuwe informatie die de deelnemers aan deze bijeenkomsten veel verdieping, inspiratie en praktische handvatten heeft geschonken, verdient het om ruimer gedeeld te worden opdat veel meer ouderen er door geïnspireerd mogen worden.

Tijdens deze dag zal Marieke de reeds bestaande informatie over thema’s die aan de orde komen met nieuwe inspiratie aanvullen.

Inspiratie voor deze dag:

Wie innerlijk vervuld is van zinvolheid en betekenis, verdraagt de ouderdom niet als last maar als vol van betekenis die zijn voleinding vindt in het leven hier op aarde.

Verlies ondergaan en daardoor steeds dieper beseffen waartoe het leven leidt, maakt dat velen het ouder worden wankelmoedig betreden.

Wie daarom bezield de ouderdom wenst te betreden vanuit een innerlijk open gemoed, om te ervaren wat ouderdom bijdraagt aan het leven zelf, vindt inspiratie en medestanders op deze dag en veel inhoud ter verdieping

Wie begeleidt deze dag?
Marieke de Vrij, maatschappelijk raadsvrouwe. Zie voor een kennismaking met Marieke, haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

Programma in grote lijnen

Ochtend:
• ‘Persoonlijke’ presentatie van enkele deelnemers aan BOW over de betekenis van de door Marieke doorgegeven informatie voor hen zelf en hun leven als oudere.
• Marieke geeft aanvullingen op deze presentaties.
• Schouwing door Marieke: zij benoemt de thema’s die zij waarneemt in de groep aanwezigen.

Middag:
Centraal in de middag: Marieke gaat in op vragen van aanwezigen.

Locatie: Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN, Baarn
Datum en tijd: zaterdag 24 november 2018. Kerk open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur.

Kosten:
• € 75 of € 65 afhankelijk van inkomen. Koffie, thee en (ook vegetarische) lunch inbegrepen.
• Bent u Deelnemer van De Vrije Mare dan krijgt u € 7,50 korting.
• Mochten de kosten voor u een belemmering zijn, neem dan per mail contact op met Hanneke Hoekstra: methartenziel24nov@kpnmail.nl

 Inschrijven en vragen:
Inschrijven kan uitsluitend per mail bij Hanneke Hoekstra: methartenziel24nov@kpnmail.nl . Zij reageren ook op de door u per mail gestelde vragen. Graag bij uw inschrijving vermelden: naam, adres, telefoon, e-mailadres.