De aardse werkelijkheid verbloemt de heelheid en doet ons verdeeldheid ervaren.
De begoocheling van het denken neigt ertoe de gescheidenheid te verabsoluteren.
Maar in onze diepste kern ligt de verbinding met het geheel, de volmaaktheid.

De maatschappij, dat ben jij.

De maatschappij die ingespeeld is op zijn burgers roept voldoening op bij alle deelnemers hieraan.
Een maatschappij die bestaat slechts uit losse verbanden, kan samenheid nergens waarmaken en worstelt steeds met onoverkomelijke problemen. Samenhang bereiken staat daarom immer nummer één op basis van universele waarden waarin één ieder zich gelijk weet.

Wat kan je verwachten?
In onze digitale ‘boekenkast’ zitten artikelen en audio-fragmenten over bijvoorbeeld economie, overheid, onderwijs, culturele diversiteit, vluchtelingen, gezondheidszorg en bedrijven. Hieronder vind je al vast wat lees- en luisterwerk!

Wat willen we bereiken?

Met de inspiraties en onze werkzaamheden willen we een constructieve bijdrage leveren aan waardevolle verandering. We doen dit door:

  • De dialoog met betrekking tot het thema te verdiepen door het pro-actief afgeven van inspiraties in de vorm van artikelen of korte columns.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema door het in- en aanzetten van ons netwerk.
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en initiatieven voor een duurzame, vernieuwde maatschappij. We zijn allemaal dragers van verandering.

 

Wat kan jij doen?

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren en/of het geven van lezingen, het aanbrengen van en introduceren bij relevant netwerk en onder de aandacht brengen van de diverse artikelen. Ben je door één van de onderwerpen binnen dit domein geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Word dan deelnemer bij De Vrije Mare en doe met ons mee.

Lees Luister Deel

In dit hoofdstuk vind je een paar artikelen en geluidsopnames over onderwerpen zoals burgerschap, onderwijs, economie, culturele diversiteit en overheid. Als je deelneemt aan De Vrije Mare, dan krijg je toegang tot en kan je grasduinen in meer kennis en inspiratie die door de jaren heen is vrijgegeven. Wil je onderstaande artikelen delen, dan kan dat natuurlijk! Delen is vermenigvuldigen, tenslotte. Wil je dan wel de bron vermelden? Dank!

Jaarboodschap 2017
 Oproep voor een cultuur van betekenis. Door Marieke de Vrij
Het jaar 2017 is een kantelpunt waarin vrede diep doorvoeld gewenst en geactiveerd kán worden, míts men onvoorwaardelijk de dieper gelegen conflict en van een wezenlijke betekenis wenst te voorzien. De mensheid is in staat gerijpte inzichten aangaan de humaniteit en behoeding van menselijke eigenheid, nu
daadwerkelijk in te zetten.

Audio Jaarboodschap 2017

by Marieke de Vrij | Oproep voor een cultuur van betekenis

De ziel van Nederland

Nederland presenteert zich als een bewust en geciviliseerd land. Echter hoe bewust zijn wij van feiten en hoe bewust doorleefd gedragen we ons in relatie tot zaken waartoe wij ons verhouden? Zijn wij in staat om visie en filosofie om te zetten naar zelfbepalend handelen, geïntegreerd en zuiver van aard, of beleren we liever anderen? Voor welke uitdaging staat Nederland?

Lees

Waar individu en gemeenschap zich verbinden
Schermafbeelding 2015-06-06 om 21.46.34Marieke de Vrij roept in deze bijeenkomst op tot maatschappelijke betrokkenheid vanuit het individu, een thema dat in deze tijd niet alle aandacht krijgt die het verdient. Zij stelt met nadruk dat betrokkenheid alleen zinvol is als deze stoelt op een grote mate van individuele zelfstandigheid. Zelf innerlijk zelf-standig durven zijn is dus een stap of proces dat vooraf gaat aan gemeenschappelijke betrokkenheid.

 

Lees

Eigenhartig Opstaan!

by Marieke de Vrij | uit lezing Terra Libertas

Hoe ontmoet ik andere mensen uit andere kringen en ga ik de dialoog aan?

by Marieke de Vrij

De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel

Dit artikel is samengesteld door Bianca Haanstra uit citaten van het boek ‘De Toekomst van Een Wezenlijk Waardevast Bestel’ van Marieke de Vrij en Jan de Dood.

Lees

Verslag Bijeenkomst Toegewijde Maatschappelijke Opstanding

Meer dan 100 mensen uit de zorg, onderwijs, psychiatrie, de jeugdzorg en aanverwante sectoren voelden zich aangesproken op het thema over teveel regulering en controle op het werk, en brachten met hun expertise en vragen een groot veld in beweging.

Lees

Saamhorigheid in het onderwijs

In eerdere edities van dit TIJDschrift is aandacht geschonken aan de inspiraties, die Marieke de Vrij heeft vrijgegeven in de bijeenkomsten rond ‘Bezield Onderwijs’. Ditmaal staat het thema ‘saamhorigheid in het onderwijs’ centraal. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de inspiraties van Marieke en de verslaglegging van de bijeenkomst op 9 februari 2014. Auteur: Regine Scholte

Lees

Ziekmakend effect van de controlerende overheid op toegewijde professionals in de zorg.

Nog niet zo lang geleden ontving Marieke een dringende oproep om aandacht te besteden aan ‘Het ziekmakende effect van de controlerende overheid op toegewijde professionals in de zorg, het onderwijs en andere sectoren van de samenleving’. Kennelijk grijpt dat thema op dit moment diep in in onze maatschappij en dat is niet zo verwonderlijk, want het fenomeen is voor iedereen bijna dagelijks waarneembaar. Of men zich nu in de positie van cliënt, patiënt, leerling, leraar, zorgverlener of bestuurslid bevindt, het lijkt wel of in elke situatie waar intermenselijk contact de basis zou moeten zijn regels en protocollen de boventoon voeren. Dit artikel gaat vooraf aan een thema bijeenkomst die heeft plaatsgevonden op 17 mei 2013. Maar nog steeds uiterst actueel is. Auteur: Heleen Verburg

Lees