Workshop serie ‘De weg naar nieuw Leiderschap’.

We leven in een verandering van tijdperk. De onzekerheid bij grote groepen mensen neemt steeds verder toe. Economische terugval, reorganisaties, veranderingen in de zorg en toestroom van vluchtelingen leiden er toe dat veel mensen zekerheid zoeken, die er niet zomaar is.

Leiders in bedrijfsleven, bestuur en politiek hebben hier nog geen goed antwoord op. Ze laten zich overmoedig of te pessimistisch uit over ontwikkelingen. Er is geen transparantie waar die mening of visie persoonlijk op gestoeld is.

En juist nu is het belangrijk om te weten waar een mening vandaan komt, wat de bron is van een visie. Mogelijk staat eigen belang voorop, maar vaak schuilt er iets heel anders achter. Hierdoor is het voor mensen moeilijk om het kaf van het koren te scheiden en neemt de kloof tussen verschillende groepen verder toe.

Inspiratie:

De ont-moeting in Nieuw Leiderschap: grenzen aan controle

 In de beweging naar Nieuw Leiderschap is controle een belangrijk thema. Controle uitoefenen en controle laten vieren zijn de twee uitersten van dit thema. Controle uitoefenen vraagt veel van alle betrokkenen. Controle laten vieren vraagt een vertrouwensverhouding die vaak ontbreekt.

 Hoe kun je in leiderschap controleloser functioneren ten bate van herstel van zelfverantwoordelijkheidsdrang? En: hoe kan natuurlijke controle gestimuleerd worden op een wijze die persoonseigen is?

 In de hang naar efficiëntie zijn controlemechanismen overdadig aanwezig.

 Wie controlevrij wenst te leven dient een gezond natuurlijk controlesysteem te ontwikkelen. Hoe doe je dit en hoe leer je dat een ander aan?”

 

Hoe sta je als leider in dit transformatieproces? Hoe geef je leiding? Aan jezelf en aan je omgeving.

Hoe kan je omgaan met je eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot jouw beoefening van leiderschap en je omgeving?

In deze nieuwe workshop serie, die voortkomt uit de Mare Dialoog, gaan we in op deze vragen door middel van inspiraties van Marieke de Vrij en een open dialoog met elkaar.

‘Ik ben al vroeg in mijn carriëre begonnen met het deelnemen aan trainingen en groepen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, deze ervaringen hebben mij enorm geholpen bij de keuzes die ik in mijn loopbaan heb gemaakt.” 
– Herman Wijffels – Mare Dialoog April 2016

Door wie?
Marieke de Vrij, ondersteund door haar partner Jules van der Veldt en Arthur Hol.

Voor wie?
Voor veranderaars op sleutelposities die leiding geven aan transformatie binnen bedrijf, organisatie, overheid, maatschappelijke organisatie of community. Ofwel pioniers die de nieuwe wereld aan het vormgeven zijn.

Wat?
Twee dagen in het voorjaar en twee dagen in het najaar en groeps-intervisie tussen deze tweedaagse trainingen in. We willen liefst starten in voorjaar 2017.

Wat brengt het je?
1. Nieuwe inzichten en ideeën over nieuw leiderschap en hoe jij dat zelf direct kunt toepassen in je eigen leven, op je werk en in je omgeving.
2. Ondersteuning en bemoediging voor het nemen van nieuwe stappen in je rol als leider en in je eigen persoonlijke ontwikkeling, door de inspiraties die je opdoet en het delen van ervaringen met de andere deelnemers.
3. Nieuwe contacten en uitbreiding van je netwerk vanuit de deelnemersgroep, uit ervaring is gebleken dat tijdens deze workshops/intensives vaak bijzondere vriendschappen, samenwerkingen en nieuwe ideeën ontstaan.

Waar?
Het Vrije Veld in Mantinge, Drenthe

Wanneer?
We starten als er 15 deelnemers zijn. Deelname wordt vastgesteld na een telefonisch intake-gesprek.
15 & 16 juni en 9 & 10 november 2017
Het ochtend programma op de eerste dag begint om 11:00 uur.
De tweede dag begint het programma om 10:00 uur en eindigt om 16:30.

Kosten?
1.800 Euro, excl. BTW per jaar. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Overnachting en diner regel je zelf. Koffie/thee/koek en  vegetarische lunch zijn inbegrepen en op de eerste dag een avond maaltijd. Er is geen avondprogramma. Informatie en tips voor leuke locaties om te eten en overnachten sturen we je toe bij je aanmelding.

Hoe kan je deelnemen? 
Stel jezelf even voor in een email, geef je motivatie voor deelname en stuur dit naar Arthur Hol:  aehol@hrmcollege.nl dan nemen wij contact met je op.