Stilte- en inspiratiedag vrijdag 25 mei in Mantinge – Gevoelig zijn én veel doen

 

Inspiratietekst:

Gevoelig zijn én veel moeten doen, valt niet altijd goed samen.

Wie gevoelig is en daarmee gevoelig reageert,

verdient meer uitrusttijd tussentijds om te bekomen

van wat noodzakelijk gedaan dient te worden.

Hoe serieus wordt hiermee omgegaan

met het oog op dat gevoelig zijn

ook belangwekkende informatieopname activeert?

Verstilling en innerlijk zelfbewust omgaan

met wat noodzakelijkerwijs ondernomen wordt,

is daarom belangwekkend.

Deze dag staat in het teken van hierbij stil te staan

en ondersteuning hierin te ontvangen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Datum: Vrijdag 25 mei 2018
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-,€ 100,- of € 125,- naar keuze en afhankelijk van
inkomen. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep, koffie/thee gratis.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, 06-45103327, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail. De
lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat
u ook samen kunt reizen als u dat wenst.