Zaterdag 10 maart 2018 organiseren wij een themadag:

Adoptie keuze van de ziel?

Van geboorte tot dood hebben we te maken met momenten waarop we een keuze maken over de richting die we nemen. Al deze keuzen dragen bij aan onze ontwikkeling. Wat als die weg al uitgestippeld is lang voordat we daar zelf menen een handje in te kunnen hebben? Wat als een persoonlijke levensreis al heel vroeg bestaat uit het loslaten van geboortegrond en geboorteouders? Kan dit een eigen keus zijn? Ingegeven door de wens tot verbinding met een andere cultuur, een andere tijd, een andere begaafdheid? Is er voor een adoptie kind gekozen? Of heeft het zelf een keuze gemaakt? Is er sprake van een zielsplan dat onze leerweg bepaalt?

 

Marieke de Vrij kreeg deze inspiratie:

Voor de geboorte is vaak al bekend bij de incarnerende ziel dat hij een tijdelijke woonplaats aangemeten heeft gekregen zodat er een afscheid later plaats vindt ten opzichte van de oorspronkelijke ouders en hun verblijfplaats. Wanneer vanuit zielsinstemming hierop gereageerd wordt, dan kan adoptie een vruchtbare aangelegenheid scheppen waarin uitwisseling plaatsvindt tussen het geadopteerde kind en de ouder(s) die zich hiervoor ter beschikking hebben gesteld vanuit de wens hiertoe.

Het geadopteerde kind neemt bewust of onbewust zijn oorspronkelijke ouders, hun bagage en zijn geboortegrond op zijn leerweg mee. Het wordt gevoed en begeleid door zijn nieuwe ouders. En staat in contact met hun bagage.

Marieke de Vrij: Wanneer een situatie als deze vanuit aanvaarding op zich genomen wordt, kan de samenkomst van energieën weldadig doorwerken op eenieder die met dit proces uitstaat.

 

Voor wie is deze dag?
Geadopteerde volwassenen, adoptieouders en hun naasten. Hulpverleners en overige geïnteresseerden.

Wie leiden deze dag?
Marieke de Vrij, spiritueel raadsvrouw. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl
Karin van Liemt, adoptieouder, tolk/vertaler en cultureel mediator
Marleen Oosterhof – van der Poel, GZ-psycholoog en orthopedagoog

Programma Adoptie keuze van de Ziel?
Ochtend:
 inleidende lezingen met uitwisselingen
Karin van Liemt: Verhaal in het teken van volgen zielsbestemming, oproep en synchroniciteit
Marleen Oosterhof: Wat is er al bekend bij De Vrije Mare over dit onderwerp?
Marieke de Vrij: Schouwing als antwoord op de vraagstellingen uit de inleidende lezingen
Middag: vervolg beantwoording van de vragen van de inleiders en gelegenheid tot vragen stellen door de aanwezigen

Locatie: Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Datum en tijd: Zaterdag 10 maart. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur
Kosten:  € 75 p.p. Deel-nemers van De Vrije Mare krijgen 10% korting. Gezinskorting in overleg.  Zelf lunch meenemen. Er is vegetarische soep en koffie/thee is gratis.

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid op het onderwerp. De deelnemerslijst wordt een week van tevoren aan u gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.