Donderdag 8 februari 2018

Verdiepingsdag Eetstoornissen spiritueel bekeken
De behandeling van eetstoornissen is lang niet altijd succesvol en veel mensen worstelen enorm en lange tijd met deze ziekte. Steeds vaker overlijden er ook jongeren aan deze ziekte. Daarom willen we op deze dag inzoomen op de spirituele dimensie van eetstoornissen, zoals anorexia en boulimia, om daarmee wellicht nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het (mee)werken aan blijvend herstel.

Voor wie?
– Eetstoornispatiënten en hun naasten (ouders, verzorgers, familieleden e.a.
– Ervaringsdeskundigen (mensen die hersteld zijn en hun eetstoorniservaring bewust en professioneel inzetten als begeleider of hulpverlener)
– Hulpverleners (psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, diëtisten, huisartsen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers e.a.)

Door wie?
Marieke de Vrij: Spiritueel maatschappelijk raadsvrouw
Leonieke Terpstra: Kinderpsychiater
Suzanne Klabbers: Lichaamsgericht coach/therapeut en ervaringsdeskundige
Marleen Oosterhof: GZ-psycholoog en orthopedagoog

Marieke de Vrij heeft een inspiratie ontvangen voor deze dag m.b.t. één van de aspecten die meer aandacht behoeven bij anorexia en boulimia.

Zie over haar manier van werken: www.devrijemare.nl

Inspiratie
“Jezelf herkennen in wat je eet en hoe je je tot je eetgedrag verhoudt, is bewustzijnsmakend. Wie eetpatronen aanwendt om zichzelf te overtuigen in wat men meent dat de waarheid is rondom het eigen zelfbeeld, doet zichzelf menigmaal tekort. Anorexia en boulimia zijn voorbeelden die hiervan getuigen.”

“Wie voedselinname ziet als naargeestig tijdverdrijf, ontkent de waarde van voedsel als levend mechanisme ten dienste van geestelijk én fysiek welzijn van de mens.” 

“Hoe kan voedsel én voedselbereiding de mens aanzetten tot innerlijk ontzag voor het leven dat hij leidt, opdat hij wezensecht zichzelf herkent in dat wat hij tot uitdrukking wenst te brengen.”

“Hoe kan voedsel geestelijk doorwerken op de mens en hem fysiek ondersteunen?” 

Programma:
In de ochtend zijn er inleidende lezingen met vraagstellingen waar de huidige praktijkwetenschap nog geen antwoorden op heeft.
– Leonieke Terpstra: Waar loop je als behandelaar tegenaan?
– Suzanne Klabbers: Hoe draagt een ervaringsdeskundige bij aan het overwinnen van de angst en het (opnieuw) gaan bewonen van het lichaam?
– Marleen Oosterhof: Wat is er al bekend bij De Vrije Mare over dit onderwerp? – Marieke de Vrij: Schouwing als antwoord op de vraagstellingen van de inleidingen. 2

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85 of € 100 naar keuze en afhankelijk van inkomen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%. Zelf lunch meenemen. Vegetarische soep en koffie/thee inbegrepen.

Eetstoornis-patiënten met een familielid kunnen ook deelnemen met korting, tezamen voor € 125. Overleg even over het bedrag als er meer personen uit één familie komen. 

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail, betrokkenheid op het onderwerp en welk bedrag u vermeld wilt zien op uw factuur.

De deelnemerslijst wordt een week van tevoren aan u gemaild, zodat u ook kunt carpoolen als u dat wenst.