Verdiepingsdag Familierelaties spiritueel bekeken
Dinsdag 8 mei 2018

 

Voor wie?
Iedereen die zich wel eens verwondert over zijn eigen familiebetrekkingen. Waarom heb ik eigenlijk deze broer(s) en zus(sen)? Waarom heb ik deze ouders? Ligt er een zielskeuze aan ten grondslag? En zo ja, hoe kan ik mijn leerproces dan herkennen?

Door wie?
Marieke de Vrij. Zie voor een kennismaking met haar manier van werken en bijzondere fijnzintuiglijke vermogens: www.devrijemare.nl

 

Inhoud van deze dag
“Familierelaties zijn ogenschijnlijk niet bewust gekozen. Echter, voorbij deze dagelijkse realiteit, schuilt een wereld van verbindingen die ontstaan zijn vanuit vrijheid van zielskeuze in de onstoffelijke wereld.

Zielen reïncarneren en hebben wederzijdse afspraken gemaakt om hun levensinvulling te waarborgen. Volgordelijkheid binnen incarnatieplannen en verhoudingen tot elkander worden naar beste kunnen geënsceneerd om ieder rechtmatig tot steun te zijn in de leerprocessen die nodig zijn.

Hoe hier betekenisvol, naar beste kunnen, mee overweg te gaan tijdens het leven zelf, is waar deze verdiepingsdag overgaat.”

Programma: Lezing, schouwing en gelegenheid tot vragen stellen
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 11.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.
Kosten: € 75 of € 85 naar keuze en afhankelijk van inkomen inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail adres.

Uw aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op
NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.