Populisme doorgronden – Van polariseren naar verbinden
Vrijdag 15 december 2017 te Driebergen

 

Inleiding
Populisme is een verzamelnaam voor mensen en bewegingen die zich afzetten onder andere tegen de gevestigde orde. Vaak hebben ze charismatische leiders die zeggen in naam van velen en of het volk te spreken en beschuldigend wijzen naar o.m. de gevestigde orde als misleiders van de kiezers. Populisme kan gericht zijn op protest tegen bepaalde ontwikkelingen of op het beschermen van de collectieve identiteit. Het kan een religieuze basis hebben, maar ook een ideële grondslag. Kenmerkend is een intolerante opstelling naar anderen in de samenleving en het aanwakkeren van angst en polarisatie. Het komt voor op nationaal niveau, maar in toenemende mate ook op lokaal niveau.

Aanhangers voelen zich aangetrokken doordat het een beweging is die een beroep doet op het emotieveld van (een deel van) het volk. Het betreft vaak mensen die zich maatschappelijk niet gehoord en niet begrepen voelen, die het vertrouwen in de democratie, verkiezingen, gevestigde politieke partijen of anderszins, zoals instituten en bedrijven, verloren hebben. Ze voelen zich bovenal aangetrokken tot charismatische leiders, een leider die ‘hen begrijpt’. Het simplificeren van de werkelijkheid en het spreken in eenvoudige taal, vaak oneliners, kenmerkt het spreken van populisten.

De aanpak van populisme vraagt vanuit neutraliteit inzien wat speelt, zonder angst. Een diepteanalyse, ook ten aanzien van je eigen normen, (voor)oordelen en angsten. Populisme doorgronden vraagt ook om zelf in de spiegel te kijken.

Deze verdiepingsdag is een vervolg op de themabijeenkomst ‘Grip op het maatschappelijk emotieveld’ van 14 april 2017.

Klik hier voor de Verdiepingsdag ‘Angsten als uitdagend perspectief’ op donderdag 14 December 2017

 

Inhoud van de dag
Vragen die aan bod komen zijn:

 • Wat maakt populisme zo gevreesd?
 • In hoeverre is populisme een bedreiging voor de rechtstaat?
 • Wat speelt in de onderlaag van de heersende broeierigheid?
 • Op welke zaken wensen wij geen wezenlijk bewustzijn aan te gaan?
 • Welke maatschappelijke trauma’s vragen om verwerking?
 • Wat is er nodig om het vertrouwen van de kiezers weer te winnen?
 • Hoe anderen overtuigen als de werkelijkheid ingewikkeld is?
 • Is een aanpassing van ons democratische stelsel aan de orde?
 • Hoe kun je maximaal contact maken met andersdenkenden?
 • Welke rol kan onderwijs en educatie daarbij spelen?
 • Wat zijn de gevolgen van het negeren, uitsluiten of (gedeeltelijk) overnemen van populistische ideeën?
 • Welke handelingsperspectieven zijn er voor de omgang met populisme en met waarden gedreven politiek?
 • Welke taal dien je te gebruiken en te leren?

 

Werkvormen
We werken met een variatie aan werkvormen:

 • Inhoudelijke verdieping n.a.v. vrijgegeven inspiraties door Marieke de Vrij
 • Ervaringsoefeningen
 • Persoonlijke reflectie
 • Systemische opstelling
 • Beantwoording van vragen van deelnemers door Marieke de Vrij.

 

Informatie
Doelgroep: Mensen die werkzaam zijn in het politieke domein, overheid, maatschappelijke organisaties en iedereen die zich wil verdiepen in het thema populisme.
Locatie: Conferentiecentrum Bergse Bossen te Driebergen (Utrecht).
Werktijden: 10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Begeleiding: De input en procesbegeleiding van deze themadag wordt verzorgd door Marieke de Vrij en Jules van der Veldt van Centrum Het Vrije Veld (www.devrijemare.nl) en Wim van Oort (www.wezensvragen.nl).
Investering: € 295,-, inclusief lunchbuffet en vrijgesteld van BTW. Bij gelijktijdige aanmelding voor de themadag ‘Angsten als uitdagend perspectief – hoe te reageren op maatschappelijke voedingshaarden’ van 14 december 2017 betaalt u € 495,- voor beide bijeenkomsten samen. Deelnemers van De Vrije Mare ontvangen een korting van 10% (vermeld kortingscode DVM). Op de website van De Vrije Mare kan je zien hoe je deelnemer kan worden.

Klik hier voor de verdiepingsdag ‘Angsten als uitdagend perspectief’ op donderdag 14 december 2017

Aanmelding
Via de website: http://wezensvragen.nl/aanmelden/
Per email: contact@wezensvragen.nl
Na aanmelding ontvangt u een factuur.