Op vrijdag 8 maart a.s. vindt er weer een nieuwe inspiratie/stiltedag plaats in Mantinge.

Het thema voor deze dag is: Zelfbelofte

 

ZELFBELOFTE

In wezen wenst de mens zich te bewegen naar innerlijke verzelfstandiging van wenskracht.

Om hiermee zich zélf te beloven zich serieus te begeven op het pad van ontwikkeling van dát wat men wenst te bereiken.

Menigmaal wordt de wens hiertoe te weinig diepgaand verkent én doet daarmee tekort aan het oproepingsvermogen zichzelf van verandering te voorzien.

Hoe wézenlijk wensend is de mens in relatie tot waar hij zich toe wenst te richten?
Wat valt hieraan te verbeteren en is verbeterdrang op te roepen hierin in zichzelf?
Hoe kan zelfbelofte een uitdrukking worden van intentie tot wezenlijke realisering van wat men behoeft op het eigen ontwikkelingspad?

Deze dag versterkt je intentie én zelfbelofte ter realisering van een ontwikkelingspad dat men vrijwillig inzet.

 

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 8 maart 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-, € 100,- of  €125,- naar keuze, inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf je lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327

Stiltedag – Inspiratie – Verdieping