Zaterdag 13 april 2019
Congres: “Orgaantransplantatie; en hoe zit het met de donor?”
Breda

Orgaandonatie is een gevoelig thema. We horen over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in het verhaal betrekken. Mensen die bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat als het om een overleden donor gaat. Dan zou donatie, zo lijkt de algemeen geldende regel, vanzelfsprekend moeten zijn. Maar is dat ook zo? De donor is veelal “hersendood” verklaard. Is hij dan werkelijk dood? Het probleem is dat daar verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaan uitname met de donor? Wat doet orgaandonatie met naasten? Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we niet alleen aan de ontvangers moeten denken, maar ook de belangen van de donoren zelf in ogenschouw moeten nemen. We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname. Heeft dat immateriële consequenties? Wat weten wij over bewustzijn? En hoe verhoudt zich dat tot het hersendood criterium?

 Ger Lodewick (ambassadeur orgaandonatie van De Vrije Mare) is spreker op dit congres waarvoor iedereen zich kan aanmelden.

Programma:
10.00 uur: Ontvangst
10.30 uur: Inleiding
10.45 uur: Erwin Kompanje: 1: “De totstandkoming van het hersendood criterium”, 2: “De positie van de donor die zwanger blijkt te zijn”
11.45 uur: Koffiepauze
12.00 uur: Ger Lodewick:  “Wat weten we over de orgaandonor en wat mogen we niet weten?”
13.00 uur: Lunchpauze
14.00 uur: Pim van Lommel: “Hersendood en Bewustzijn”
15.00 uur: Mieke Mars: “Sterven in een veld van liefde”
15.35 uur: Koffiepauze
15.55 uur: Ton Verlind: “Medialogica en orgaandonatie”
16.30 uur: Forumdiscussie met aansluitend
17.30 uur: Borrel en gelegenheid persoonlijk met de sprekers kennis te maken

Omdat dit congres niet door De Vrije Mare wordt georganiseerd verwijzen je voor meer informatie en het aanmelden door naar de betreffende website: https://www.skyhighcreations.nl/zaterdag-13-april-2019-congres-orgaantransplantatie-en-hoe-zit-het-met-de-donor-breda/