vrijdag 22 mei 2020

 

Wie gaandeweg in het leven zich dankbaar toont naar de levenslessen toe, die hem
menigmaal overvallen hebben, creëert een opgeruimd gemoed. Én bevindt zich in de
opluchting dat leringen zich niet alleen getoond hebben maar ook beoefend en doorleefd
zijn én daardoor profijt geven in dat wat hij nog ontmoet.
Wie dankbaarheid beoefent naar het doorgegane ontslaat zich van verwijt,
beschuldigingen en anderen aanhoudend in een negatief daglicht plaatsen, daar hij zélf
deze beoefening behoefde, om te komen tot lering hiervan.
Wees daarom bereidwillig de oefening van dankbaarheid te aanvaarden. Daarmee niet
alleen opluchting jezelf ten deel valt, maar ook de ander(en) die dit betreft.
Wie opluchting daarom voorstaat van de reeds afgelegde levensreis verdient een
samenzijn als deze om vanuit geruststelling dankbaarheid te beoefenen en het hart
daarmee te vergroten.

 
Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.
 
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 10 mei 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
 
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen.
Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
 
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.
Share This