Vrijdag 13 maart 2020

Hoe besmettelijke dierziekten te weren?

Ook houders van hobbydieren worden geconfronteerd met maatregelen als gevolg van besmettelijke dierziekten. De verschillende varianten van de hoog pathogene aviaire influenza en de daaraan verbonden ophokplicht zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel aan het worden. Mond en klauwzeer (MKZ) en
Q-koorts liggen op de loer en worden nog steeds gevreesd. Een nieuwe dreiging is de Afrikaanse varkenspest (AVP) die al is vastgesteld bij wilde zwijnen in Oost-
Europa en in Belgie. In Nederland komt de ziekte nog niet voor, maar er is wel een dreiging. De minister heeft al geopperd de jacht op wilde zwijnen te intensiveren. Maar volgens wetenschappers draagt dat niet bij aan de oplossing van het probleem. Welke manieren zijn er wel om besmettelijke ziekten te weren?

Programma:
Ochtend
Inleiding door Wim van Oort over gezondheids- en welzijnsaspecten van varkens, kippen, geiten en koeien die als hobbydier gehouden worden, met focus op 4 belangrijke besmettelijke ziekten: Mond en klauwzeer, Vogelgriep, Afrikaanse varkenspest en Q-koorts. Hij put uit de vele inspiraties die via Marieke de Vrij zijn vrijgegeven. Aan bod komen o.a. de volgende vragen:
– Wat is de essentie van dierziekten en wat hebben die ons mensen te vertellen?
– Is er een verband tussen de verschillende hedendaagse dierziekten?
– Waardoor worden landbouwhuisdieren ziektegevoeliger?
– Waardoor ontstaan er steeds vaker varianten die ook voor mensen nadelige gezondheidseffecten hebben?
– Wat is het verschil tussen de Klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest?
– Hebben fokprogramma’s invloed op de natuurlijke weerstand tegen ziekten?
– Heeft de wijze van huisvesting en het stalklimaat invloed op het voorkomen van dierziekten?
– In hoeverre is mest een besmettingsbron?
– In hoeverre hebben vaccinaties een preventieve werking en wat zijn de bijeffecten?
– Welke maatregelen hebben het grootste effect op het voorkomen van dierziekten?

Middag
Marieke de Vrij schetst een toekomstperspectief voor de preventie van gezondheidsproblemen bij dieren die worden gehouden als hobbydier en gaat in op vragen van de deelnemers. De Afrikaanse varkenspest is een belangrijk onderdeel van haar verhaal.

Door wie: Marieke de Vrij en Wim van Oort
Datum en Tijd: Vrijdag 13 maart 2020 van 11.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Kosten: € 85,- voor particuliere hobbyhouders, € 150,- indien u deel neemt namens een organisatie en € 75,- voor vrienden (deelnemers) van De Vrije Mare
Koffie/thee tijdens de bijeenkomst is inbegrepen Graag zelf uw lunch meenemen
Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl
Bij aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail