Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Pim van Lommel

DE WEG NAAR VERRUIMD BEWUSTZIJN.

 Hoe integreer je een ruimer bewustzijn, zodat zuivere, duurzame ontwikkeling ontstaat? Zowel voor jezelf als voor de maatschappij?

 

Vrijdag 18 april 2019
13.30 – 17.30
Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

 

Hoe integreer je nieuw verruimd bewustzijn in een woelige wereld?
Veel mensen hebben ervaringen met een verruimd bewustzijn, maar de politiek, wetenschap en bedrijfsleven wijst de inzichten en inspiraties die hieruit voortkomen vaak af. Jammer, want dat staat wezenlijke, zuivere vernieuwing in de weg.

 

Waar deze Mare Dialoog over gaat?
Er zijn in Nederland heel veel mensen met ervaringen van een helder verruimd bewustzijn. Wetenschappelijk gezien worden deze ervaringen erkend – er zijn immers meerdere studies naar gedaan o.a. van Pim van Lommel. Deze mensen krijgen inspiratie en nieuwe informatie over juist die zaken waar politiek, wetenschap en bedrijfsleven in deze woelige wereld druk mee bezig zijn. Hoe kan het verruimd bewustzijn aangewend worden voor de maatschappelijke ontwikkeling?

Er wordt nauwelijks samengewerkt, terwijl er zoveel kansen liggen. Ervaring leert: juist van dwarsdenkers en dwarsvoelers komt de wezenlijke vernieuwing. De ontkenning van het verruimd bewustzijn, betekent een vertraging en onnodige verzwaring van onze evolutionaire voortgang hier op aarde. Wat mist een maatschappij door deze inzichten en onderzoeken af te wijzen?

Marieke de Vrij en Pim van Lommel gaan in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Waarom slaan we niet de handen inéén om tot integrale, holistische oplossingen te komen? Welke houding is er nodig van mensen met een ruimer bewustzijn om gehoord en vertrouwd te worden? Hoe ga je persoonlijk om met je ruimer bewustzijn en daarmee de verantwoordelijkheid? Welk leiderschap vraagt het aan de politiek, wetenschap, organisaties en bedrijfsleven om hier te ont-dekken en een brug te slaan?

 

Voor wie is deze bijeenkomst?
Voorlopers, open-minded geïnteresseerden, uit de wetenschap, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan de individuele en maatschappelijke integratie van ervaringen van overkoepelend verruimd bewustzijn. Dit alles ten dienste van een zuiverder maatschappelijke vooruitgang.

 

De sprekers

Pim van Lommel
Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen dertig jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’, vertaald in het Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, en Lets, en binnenkort ook in het Chinees en Hongaars. Hij ontving voor de Engelse vertaling de ‘2010 Book Award’ van de Scientific and Medical Network. Pim houdt over de hele wereld lezingen over bijna-dood ervaringen en over de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie. In 2005 ontving hij de Dr. Bruce Greyson Research Award van de International Association of Near-Death Studies. Een jaar later kreeg hij uit handen van de president van India de Life Time Achievement Award op het World Congress on Clinical and Preventive Cardiology, en in 2017 ontving hij de Elisabeth Kübler-Ross Award, uitgereikt door de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, de VPTZ. Pim studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in cardiologie.

Marieke de Vrij
Marieke de Vrij is spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe, inspireert velen bij hun
bestaande (vak)kennis. Marieke wil graag bezieling terugbrengen, omdat zij gelooft dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en een maatschappelijke vooruitgang boekt. Zij initieert vernieuwing op diverse terreinen. Dit doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden. Zij wordt al jaren geconsulteerd door bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Marianne van den Anker (moderator)
Marianne van den Anker (1970) begon haar carrière in de wetenschap. Ze schreef meerdere boeken over georganiseerde criminaliteit. Als organisatieadviseur, criminoloog en onderzoeker werkte ze voor verschillende organisaties, waaronder de Erasmus Universiteit en de politie. Haar maatschappelijke bevlogenheid zette ze om in politieke daadkracht als wethouder Veiligheid, Gezondheid en Emancipatie in Rotterdam. Voor de NTR presenteert Marianne al jaren op NPO 1 programma’s, zit in het algemeen bestuur van BOOR (openbaar onderwijs) en is voorzitter van de lokale omroep OPEN Rotterdam. Marianne zit in de Raad van Advies van De Vrije Mare en werkt mee aan Mare Actueel.

 

Hoe integreer je een ruimer bewustzijn, zodat zuivere, duurzame ontwikkeling ontstaat?

KOM NAAR DE MARE DIALOOG

Nadere informatie over hoe je kunt aanmelden volgt via deze website.
Zet de datum alvast in je agenda!