Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Pim van Lommel

DE WEG NAAR VERRUIMD BEWUSTZIJN 

18 april 2019
13.30 – 17.30

Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

Hoe integreer je nieuw verruimd bewustzijn in een woelige wereld? Veel mensen hebben ervaringen met een verruimd bewustzijn, maar de politiek, wetenschap en bedrijfsleven wijst de inzichten en inspiraties die hieruit voortkomen vaak af. Jammer, want dat staat wezenlijke, zuivere vernieuwing in de weg. Er wordt nauwelijks samengewerkt, terwijl er zoveel kansen liggen. Ervaring leert: juist van dwarsdenkers en dwarsvoelers komt de wezenlijke vernieuwing. De ontkenning van het verruimd bewustzijn, betekent een vertraging en onnodige verzwaring van onze evolutionaire voortgang hier op aarde. Wat mist een maatschappij door deze inzichten en onderzoeken af te wijzen? Marieke de Vrij en Pim van Lommel gaan in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Meer informatie? www.maredialoog.nl