24 en 25 april 2020

Dierenwelzijn komt steeds meer in de verdrukking door problemen die grotere prioriteit krijgen, zoals de stikstofcrisis. Boerenprotesten maken duidelijk dat voor veel veehouders de maat vol is. Onduidelijkheden over toekomstig beleid en opgedrongen technische verbeteringen die geen echte zode aan de dijk zetten versterken dit.
Daarnaast vinden ze het niet terecht om als enige de zwarte piet toegespeeld te krijgen.
Door de polariserende verhoudingen wordt een goed gesprek steeds lastiger en werken radicale activistische acties averechts. Wat is er nodig?
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat een toekomstbestendige veehouderij vraagt om een duidelijke visie en lange termijn beleid, vooral ook integraal beleid met aandacht voor dierenwelzijn in samenhang met de aanpak van milieuproblemen,meer natuur op boerenbedrijven en een sterkere verbinding met andere bevolkingsgroepen, zoals consumenten en recreanten in het landelijke gebied.
Een effectieve benaderingswijze van dierenwelzijn vraagt tevens het gelijktijdig oppakken van een gedeelde verantwoordelijkheid. Duidelijk toekomstbestendig beleid van beleidsmakers en politici, consumenten die bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor duurzame en dierwaardige producten, toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de agrarische sector die verder kijken dan hun korte termijn belangen en veehouders die in staat gesteld worden om hun bedrijfsvoering op realistische wijze aan te passen. Voorkomen dient te worden dat juist de veehouders die nu al inzetten opbiologische en natuur inclusieve landbouw met veel aandacht voor dierenwelzijn het onderspit delven ten koste van grootschalige industriële veehouderij. Hoe kun je duurzame veehouderijen, zoals BD-bedrijven, een voortrekkersrol laten vervullen?

Programma:
Tijdens de bijeenkomst van vrijdag 24 april 2020 verdiepen we ons in de huidige situatie:

  • Welke krachtenvelden spelen en wie zijn de grote spelers achter de schermen?
  • Welke categorieën veehouders zijn er en wat kenmerkt hun bedrijfsvoering?
  • Wat kenmerkt een lange termijnvisie voor toekomstbestendige landbouw?
  • Wat is er nodig om dierenwelzijn op evenwichtige wijze onderdeel van het debat en de te maken keuzes te laten zijn?
  • Hoe kun jij jouw invloed daarbij aanwenden, persoonlijk en binnen de organisatie waar je werkzaam bent?

Het krachtenveld brengen we in kaart via een systemische opstelling en Marieke de Vrij geeft aan het eind van de bijeenkomst een persoonlijke ‘handaanreiking’ mee.

Zaterdag 25 april 2020 is een oefendag in strategisch handelen en tactische gespreksvoering. Met wie ga je het gesprek over dierenwelzijn aan en welke en vaardigheden zijn daarbij nodig. We werken met systemische opstellingen m.b.t. casuïstiek van de deelnemers en bespreken en oefenen met effectieve gespreksvoering.
De begeleiding is in handen van Wim van Oort, een ervaren communicatiespecialist en begeleider van systemische opstellingen.
De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.

Door wie: Marieke de Vrij en Wim van Oort
Datum en Tijd: Vrijdag 24 april van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag 25 april van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Regio Amsterdam
Kosten: € 95,- per dag, exclusief overnachting, indien je op persoonlijke titel komt. € 150,- per dag als deelnemer vanuit een bedrijf of organisatie. Vrienden (deel-nemers) van De Vrije Mare genieten 10% korting. Lunch zelf meebrengen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd. Indien wordt deelgenomen aan beide dagen verstrekken we een extra korting van 10%.

Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl
Bij aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail