Inspiratie verdiepingsbijeenkomst via Zoom
door Marieke de Vrij
Het thema voor deze avond 1 november 2022:
HET GERIJPTE LEVEN

Wezenlijk toedrachtwaardig zichzelf bezien,
als zijnde de uitmonding van een leven reeds gegaan,
maakt dat de optelsom van belevingen dienen te rusten in het gemoed
wat zich bevrijd heeft van oude omstandigheden.

Met andere woorden:
Het leven is geleefd tot aan nu.
Herinneringen van ooit verstommen of worden herbeleefd.
Wie in rust kan herbergen het eerder geleefde, vindt de opmaat voor de toekomst.

Daarmee wordt gezegd:
Wie rust verkrijgt op het eerder geleefde, kan openhartig het nieuwe betreden. Wie nog haakt op eerdere belevingsvelden heeft behoefte aan rustverkrijging daarop.

  • Hoe ga je om met nog niet doorleefde zaken?
  • Hoe omarm je je eigen geschiedenis?
  • Hoe troostrijk ben je geweest naar het eerder gebeurde?
  • Hoe serieus ben je omgegaan met verlies, in vele vormen ondergaan?
  • Heb je de moed dit te tonen in het onaffe?
  • Voel je de moed om die plaatsen in jezelf te bezoeken die nog bol staan ​​van onverwerkte geschiedenis?
  • Ben je bereid wanneer je het al afgelegde leven terugbladert, stil te staan bij de verwondering van je nalatenschap, zowel ten gunste van anderen en de wereld als geheel, als ook van dat wat mogelijkerwijs nog na kleeft?
  • Hoe bevrijd je je van schuldbeleving en hoe kan spijt betoon de weg oplichten toekomstgericht?

Uiteindelijk wordt jouw levensverhaal een geschiedenis waarin je terugbladert met herkenningsvelden van toen, zonder dat ze emotioneel nog belastend behoeven te zijn.
Dit is waar deze bijeenkomst over zal gaan.

Programma:

  • Inleiding en verdieping door Marieke de Vrij
  • Marieke beantwoordt vragen in relatie tot het thema, die vooraf door deelnemers zijn ingebracht.

Voor wie: Voor de ouder wordende mens en voor hen die zich betrokken voelen op en/of actief zijn in het veld van de ouderenzorg.
Datum en Tijd: dinsdag 1 november 2022 van 19.00 – 21.00 uur (zoom open 18.45 uur) 
Betaal naar keuze: 22,50, 25,00 of 30 euro.

Deze online-bijeenkomst komt in de plaats van de eerder in 2020 om COVID-redenen uitgestelde fysieke themabijeenkomsten. 

 

Na het doorlopen van de bestel- en betaalprocedure (via bovenstaande knop) wordt u als deelnemer ingeschreven. U ontvangt een factuur en inloggegevens in de mail. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober 2022. (Betalen met iDeal is héél gemakkelijk)

Inhoudelijke vragen in relatie tot het thema die u aan Marieke wilt voorleggen, kunt u per mail sturen naar Patricia Pontier ppontier@xs4all.nl    
Voor overige vragen mail dan naar Ellen van Pelt, host van deze online bijeenkomst: info@ellenvanpelt.nl 

Share This