Vrijdag 17 april 2020

Thema: RELATIEPATRONEN PLAATSEN IN EEN NIEUW PERSPECTIEF

Relaties kunnen gekenmerkt worden vanuit belevingsvelden die sterk indrukwekkend doorwerken op elkander.
In tegenstelling tot goed doorstromende relaties zijn velerlei relaties ook bekommernisvol en weinig opschonend.
Oude onverwerkte herinneringslagen kunnen de relatie gevangen houden, waardoor een vernieuwend perspectief ontbreekt.

Relaties tonen zich in verschillende hoedanigheden: familiair, partnerschap, vriendschappen en werkrelaties.
Wanneer diep doorvoeld wordt dat er sprake is van een wezenlijke verbindingsaard,
kan het belangwekkend zijn jezelf en de ander te steunen om uit het spoor getrokken te worden van oude belastende gedragingen en gevoeligheden en vaststaande gewoontepatronen in spreken en handelen naar elkaar.

Verlenging van tijdsduur, m.a.w. doorgaan vanuit dezelfde gedragingen, brengt niet immer oplossingen hiervoor.
Wel het oefenen met andere omgangsvormen, ten bate van een vernieuwend perspectief.

 

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.
 
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 17 april 2020. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
 
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen.
Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
 
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.
Share This