Op vrijdag 15 februari 2019 organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:
Balans tussen zorg verlenen aan anderen versus Zelfzorg en Zelfbehoud

Door wie?
Marieke de Vrij en Jules van der Veldt i.s.m. Ellen van Pelt

Inspiratie voor deze verdiepingsdag
“Wie in zorg staat naar anderen, frequent, periodiek of blijvend, komt menigmaal voor de vraag te staan hoe zorg ten aanzien van zichzelf hierin aan bod komt.

Zorgverleners in algemene zin, mantelzorgers maar ook zij die persoonlijk uitstaan met zorg naar anderen, verliezen menigmaal, in meer of mindere mate, contact met zichzelf.

Hoe waardevol om te gaan met de zorgoproep naar jezelf toe, terwijl je zorg voelt naar anderen?

Hoe doorbreek je het taboe dat niet alleen de ander ertoe doet die zorgverlening behoeft maar jij evenzo zelfzorg nodig hebt in de taak daarnaar toe vanuit zelfbehoud.

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 15 februari 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang
11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en
vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De
Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en
betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt
vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.