Op donderdag 22 november organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:

Verbinding tussen culturen

 

Voor wie?
Deze dag is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen verschillende culturen. Nu bestaan er nog veel (voor)oordelen ten aanzien van elkaar die tot misverstanden en verwijdering aanleiding geven.

Als mensen de onderlinge verschillen weten te waarderen, zijn in essentie alle culturen aanvullend op elkaar.

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof en Laila Meliani

Inspiratie voor deze middag

In de menselijke samenleving is samenwonen met gelijkgestemden menigmaal niet mogelijk in de mate die men zelf wenselijk acht. Wanneer culturele verschillen daarnaast invloed uitoefenen t.a.v. hoe men elkander ervaart en bejegent, dan kan het van wezenlijk belang zijn de verschillen te eren, te onderkennen en tegemoet te treden op een wijze die gelijkgestemdheid doet bereiken voor zover als mogelijk. Deze dag staat in het teken van verbroedering omdat dieper aangelegen in ieder mens de wens bestaat zich dieper verbonden te kunnen gedragen met wie hij feitelijk uitstaat. Verschillen worden in deze middag vereenvoudigd waardoor waarneming van elkaar makkelijker vlot en diepzinniger gevonden wordt.”

Klik hier voor de film over Verdraagzaamheid.

Programma:
• Inleidingen Marleen Oosterhof en Laila Meliani
• Lezing Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Donderdag 22 november 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,- of € 85,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.