Donderdag 12 september 2019
Mantinge

Voor wie?
Iedereen die daadwerkelijk een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen de culturen wonend in Nederland. Nu bestaat er nog veel invullingsgedrag ten aanzien van elkaar dat tot misinterpretaties en verwijdering aanleiding geeft. In essentie zijn de verschillende culturen aanvullend aan elkaar. Deze dag wil een bijdrage leveren aan de herkenning van de toegevoegde waarde van de onderlinge verschillen.

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Laila Meliani en Marleen Oosterhof

Inspiratie voor deze dag:
Wanneer iemand zijn eigen geaardheid eert en zelfbewuste omgang heeft met zijn levensaard dan kan dat tot invullingsgedrag leiden van anderen dat ver af staat van hoe iemand zaken innerlijk zelf beleeft. Wanneer iemand hiermee geconfronteerd wordt dan verdient het duiding naar de buitenwacht om aan te geven waarom men doet zoals men doet. Andersom geldt: wat men innerlijk zelf niet kent dient uitgenodigd te worden bij de ander om daar (indien gewenst) konde van te doen. Hoe kan de interactie verbeterd worden tussen mensen met een verschillende culturele geaardheid waarvan men de persoonlijke gebruiken en belevingsvelden zelf niet eigen is.

Programma: Inleidingen Marleen Oosterhof en Laila Meliani Lezing Marieke de Vrij en gelegenheid tot vragen stellen.
Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75 of €85 naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep.
Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie:
Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De deelnemerslijst wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u samen kunt reizen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.