Laat het raadselachtige ons bijstaan,

in plaats van ons te ontmoedigen.

Over De Vrije Mare

De Stichting De Vrije Mare is in 1994 opgericht ter ondersteuning en verspreiding van het werk van Marieke de Vrij. De Stichting heeft het doel om zo een bijdrage te leveren aan een positieve maatschappelijke verandering en heeft hiervoor ook een zogenaamde ANBI-status verkregen. De inspiraties geven bezieling aan het hart en daardoor ontstaat maatschappelijke vooruitgang en vernieuwing. Zo hopen we van inzichten juist uitzichten te bieden. Veel actualiteiten worden belicht waarin niet alleen de menselijke psychologie wordt belicht, maar ook de maatschappelijke onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn. Hoe meer de mens zichzelf begrijpt, hoe beter hij in staat is om maatschappelijke zaken ten goede te keren. Door de jaren heen zijn er heel wat mensen die dit gedachtegoed in de praktijk brengen. We hopen dat we je inspireren en daadkracht te geven voor jouw leven en jouw rol in de maatschappij.

Wil je ons steunen in ons werk of wil je meedoen? Geweldig, daar zijn we reuze blij mee!
Klik hier voor alle informatie: Naar deel-nemerschap.

Over de organisatie

De Vrije Mare is stichting en een vrijwilligersorganisatie: iedereen draagt een steentje bij. Er is dus geen personeel in dienst en we kennen geen beloningen. De bestuursleden zijn onbezoldigd. In specifieke gevallen is er sprake van een kostenvergoeding voor vooruitbetaalde kosten. Er is één vrijwilliger die een betaalde vrijwilligersvergoeding ontvangt, waarvan jaarlijks opgave aan de Belastingdienst wordt gedaan op basis van een IB47 aangifte. Alle overige vrijwilligers ontvangen dus geen enkele vergoeding.

Wat doen de vrijwilligers allemaal? De teksten van Marieke worden uitgeschreven en geredigeerd, zodat zij op schrift staan. Er zijn mensen die één onderwerp adopteren, die workshops organiseren, samen lezingen geven, artikelen schrijven of  relevante contacten leggen waardoor het onderwerp aandacht krijgt. Er is een redactie die co-auteurs regelen om artikelen mee te schrijven, teksten schrijven, website bijhouden, blogs plaatsen, luisterfragmenten monteren en evenementen organiseren. Of het nou voor de onderhoud van de tuin van het centrum ‘Het Vrije Veld’ in Mantinge is, of de financiën beheren of om contact te leggen binnen het bedrijfsleven of overheid om ook daar de verandering te stimuleren: rondom elke taak verzamelen zich telkens weer een diverse groep mensen.

Door zo met elkaar te werken, komt er nog meer inspiratie vrij en doet iedereen ook energie op. De Vrije Mare fungeert dan eigenlijk als tankstation. De Vrije Mare zwerm werkt op deze manier al ruim 20 jaar en daar zijn we heel erg blij en dankbaar voor. Zonder deze dragers van verandering en uitdagers tot vernieuwing is er geen De Vrije Mare. Het bestuur bestaat uit: J.G. de Jong (voorzitter), M. van Waardenberg (secretaris), N.F.J. van Loon (penningmeester), F. Bouafi (lid), G. Lodewick (lid) en I. Koel (lid).

Wil je meer weten over al deze mensen? Kijk dan op de pagina “de mensen van De Vrije Mare”.

Voor nog meer achtergrond-informatie:

Beleidsplan De Vrije Mare 2015 – 2018

Jaarrekening De Vrije Mare

 

 

Over de naam

Als je de letters van de naam De Vrije Mare op de naam Marieke de Vrij legt dan zitten daar alle letters in van haar naam met weglating van de letter i en k die samen het woord IK vormen. De naam was al verkozen en in omloop gebracht voordat dit ontdekt werd. 

Een mare heeft nog meer betekenissen. Het is niet alleen een boodschap die je vrijgeeft, die gaat gonzen omdat het verstaan wordt en waar mensen door geraakt worden, maar een Mare is ook het meer boven op een vulkaan die geen vuur meer kan spuwen. Een meer op een vulkaan die alle getijden die langskomen weerspiegelt. En dat is eigenlijk ook wat De Vrije Mare doet.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar actieve vrijwilligers voor het maken van artikelen van inspiraties, het uitwerken van teksten, het organiseren van bijeenkomsten en het begeleiden van projecten. Interesse? Stuur dan een email naar sec@vrijemare.nl