Boeken

Over de jaren heen zijn er tal van boeken geschreven door Marieke de Vrij en door co-auteurs die met de inspiraties rondom een bepaald onderwerp aan de gang gaan. Die boeken kun je in dit hoofdstuk vinden en bestellen.

Ontwikkelingspoorten van de Menselijke Evolutie

Nieuw!
De tijd, waarin wij nu leven is veelvragend van aard. Omgangsvormen verruwen. Mensen hebben behoefte aan zicht op veranderingen die de geestelijke evolutie van de mens positief beïnvloeden.
Dit boek bevat de eerste 101 Ontwikkelingspoorten, de basis van een veel groter werk dat door de onstoffelijke wereld aan Marieke als geheel is toevertrouwd. Aandachtig tot je nemen en doorleven van dit boek helpt om te verkennen waar de mens zich uiteindelijk naartoe beweegt. Het nodigt uit tot reflectie, tot samenspraak en verruiming van inzicht. Het is een leidraad voor eenieder in de zoektocht naar een menswaardige samenleving.

Tijdelijk geen verzendkosten!

 

NIEUW! Met Hart & Ziel Ouder Worden

Inspirerende wijsheid voor de latere levensfasen

Marieke de Vrije voelt sterk de potentie die in de ouder wordende mens aanwezig is. Ze is erdoor geraakt dat ouder wordende mensen vaak te gemakkelijk afscheid nemen van de mogelijkheden die hen toekomen.

Zij wenst hen met dit boek te bemoedigen zichzelf waarachtig te tonen en dit te blijven doen omdat de gemeenschap van ouderen in onze samenleving belangwekkende toegevoegde waarde heeft. Dit is een verrijking die de samenleving verdient.  

Ziekte als spiegel van de samenleving

Waarom worden Nederlanders ziek?
Wat zegt dat over ons? Wat vraagt het leven van ons waardoor we juist deze ziekten hebben? Wat heeft onze volksaard daarmee te maken? In dit boek (220 bladzijden) wordt ziekte beschouwd als een belangrijk signaal en oproep om veranderingen in ons persoonlijk en maatschappelijk leven te initiëren. Het boek is een mooi naslagwerk en behandeld diverse ziekten. De prachtige vormgeving en illustraties geven de woorden extra kracht.

Ook verkrijgbaar als e-book 

 

Dialoog de wezenlijke weg

 

In een wereld die meer dan ooit draait om communicatie, is ware communicatie eerder een zeldzaamheid geworden dan regel. We voeren discussies in plaats van dialogen. De essentie van dialoog en hoe dit in jezelf en bij anderen te activeren, staat prachtig beschreven in dit boekje.

Culturele Diversiteit

Als de verscheidenheid in mens-zijn ons raakt zoals ook de verscheidenheid in de natuur ons raakt, is het ònze taak in onze gedragingen en belevingsvelden geen grenzen op te werpen, maar al wat is te aanvaarden. In deze tijd is het de uitdaging om wezenlijk oprecht de verschillen in geaardheid te ontmoeten en te overbruggen vanuit respect naar ieders natuurlijke uniciteit. Alleen dan kunnen we zelf verruimen in ons bewustzijn. Dit boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Marieke de Vrij schreef dit boek i.s.m. de werkgroep ‘Culturele Diversiteit’, samenstelling Heleen Verburg.

Ik beken mijn naam

De naamsoefening
Het boek rondom de naamsoefening van Marieke de Vrij heeft de titel ‘Ik beken mijn naam’. Als je het boek aanschaft krijg je een inlogcode voor een speciale pagina met acht audio bestanden om de naamsoefening te doen.
Samenstelster Heleen Verburg en vormgeefster Johanna Koelman.

Marieke zegt over dit boek: “Deze oefening schept een wezenlijke basis voor zelfbewust leven. Wie dit goed beheerst, grondt zich in de werkelijkheid en blijft zielsbewust aanwezig. De oefening biedt een krachtige en blijvende ondersteuning!”

Dementie anders belicht

Hoe (uitbreiding van) dementie te voorkomen?
Dit boek geeft een andere kijk op dementie, met adviezen en oefeningen waarmee de beginnend dementerende mens zelf in staat is zijn proces te vertragen en/of te voorkomen.
Lees hier een recensie over dit boek

Kijk en luister hier naar de boekbespreking van 12 Mei 2022

Kijk op de website die speciaal rondom dit boek is gemaakt voor meer achtergronden en video’s. dementieandersbelicht.nl

 

Gratis E-Book

We willen heel graag dat de hele wereld hoort, leest, praat, leert van dit boek en dat iedereen de oefeningen gaat doen. Nog belangrijker: baat heeft bij deze wijsheid. Dat is onze grote droom. Daarom kan je dit ebook gratis downloaden.

Bekijk of download hier de PDF (Nederlandse versie)

 

 

Moeder aarde als leerschool

Mens en Natuur zielsecht verbinden

We leven in een bijzondere tijd op aarde. Nadat de mens miljoenen jaren heeft moeten overleven in de natuur, hebben we de natuur aan ons ondergeschikt weten te maken. Onze welvaart is ongekend, maar met de groei naar meer dan 7 miljard mensen komt moeder Aarde onder druk te staan. De cruciale ‘life support systems’ van Ruimteschip Aarde worden bedreigd.

 

CD - De kracht van Down

Vrede en Wereldburgerschap


Dit bijzondere boekje is herzien en in een nieuw jasje gegoten. De citaten zijn actueler dan ooit en bieden een liefdevolle handreiking op maatschappelijke vragen rond vrede en wereldburgerschap.

Orgaandonatie en orgaantransplantatie, belicht vanuit de ziel

Nieuwe herdruk nu verkrijgbaar!

Spirituele achtergronden van orgaandonatie. Indringende informatie, voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de link tussen ziel en lichaam. Een bijzondere beschrijving van de spirituele functie die elk van onze organen vervullen bij het opslaan van levenservaringen in ons lijf. Maar ook een boekje dat duidelijke waarschuwingen laat horen over de mogelijke schade die wij onze ziel toebrengen bij ontvangst of gift van een orgaan.

Citaten - UITVERKOCHT

Treffende, mooie, ontroerende, inspirerende en tot navoelen stemmende citaten van Marieke de Vrij. Het zijn 100 diepzinnige citaten uit haar hele werk. Het boekje geeft een prachtige bloemlezing van dit werk en daardoor een bijzonder krachtige spiegeling van ons eigen proces. Het boekje kan je door een uitklapflap dwars neerzetten. Zo kun je een tekst als een dagelijkse mantra neerzetten.

 

Een lange weg in liefde

 Marieke schrijft over deze bundel: “Door mijn liefdesgeschiedenissen heen heb ik mijzelf steeds dieper ontmoet. Juist daar, waar de ander of ik wezenlijk niet kon blijven, heb ik geleerd mijzelf bij de hand te nemen om verder te gaan, steeds meer alleen-staand, van mijzelf bewust. Vele vormen van verlies heb ik gekend. Steeds minder projecterend op de ander en in mildheid groeiend naar dat, wat het leven mij bracht. Steeds meer op weg naar het innerlijk huwelijk met mijzelf, kosmisch verbonden. Loslatend dat, wat niet wezenlijk gerealiseerd kan worden in mijn leven zonder dat ik daarbij mijn hartsverbinding verlies. De gedichten zullen voor zichzelf spreken.”

Dit wonderlijke leven.

Herman Coenen heeft Marieke ruim 3 jaar gevolgd en hij schrijft en spreekt met haar over haar werk, haar opdracht, de dagelijks praktijk, maar vooral over haar menszijn. Deze persoonlijk wijze van schrijven neemt u mee op een reis door het wonderlijke leven van Marieke, maar al snel zult u ontdekken dat ook u tot dit wonderlijke leven behoort… en hoe maatschappelijke vernieuwing op een ongewone wijze gestalte krijgt.

Eenzaamheid als loutering

In deze poëzie bundel neemt Marieke de Vrij (1953) ons mee naar de innerlijke belevingen die zij in zichzelf gekend heeft en nog kent, op het gebied van eenzaamheid en de loutering die uit eenzaamheid kan ontstaan. Deze loutering draagt zij uit, in vele aspecten van haar werkzaamheden, naar hen die haar zoeken voor innerlijke kennis. Alleen zijn en eenzaam zijn hebben voor haar een andere betekenis gekregen. Zij is meer in staat geworden om in alleenzijn het Al-E’en aspect te beleven en in eenzaamheid zich steeds meer E’enzaam te midden van allen te ervaren. Dit is een document van Zelf-begeestering, ontstaan dwars door de eenzaamste nachten van de ziel heen.

De toekomst over leven

Met een voorwoord van Herman Wijffels

In de samenwerking tussen Jan de Dood en Marieke de Vrij is een visie ontstaan die de moeite waard is van ontmoeten. Beide waren zich al jaren geleden bewust van de komst van de wereldwijde crises en hebben van daaruit hun samenwerking vormgegeven om in zorgvuldigheid hun licht daarop te laten schijnen. nachten van de ziel heen.

Hemelse Bewegwijzering

365 inspiraties uit het grote wetende veld. Opgetekend door Jules van de Veldt

Deze inspiraties geven inzicht in onze menselijke (leer)processen en de wijze waarop we ermee kunnen omgaan. Een bundeling van teksten, die je op weg kunnen helpen bij de zoektocht naar innerlijke volwassenheid. Een uitnodiging tot zelfreflectie en om meer zicht te verkrijgen op je eigenheid. Een ware ontdekkingstocht naar je zielenleven en de mogelijkheden te groeien naar het volwassen wezen dat je in essentie bent. 

Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen

Gratis PDF -door Marleen Oosterhof – van der Poel

Elk kind is een wonder en beloopt zijn eigen unieke levenspad. Als ouder(s) mag je het begeleiden, een hele taak waarbij je af en toe wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Soms geef je teveel, soms te weinig sturing. Hoe bepaal je dit? Een kind heeft van nature genoeg veerkracht om dit aan te geven. Een opvoedingsprobleem is dus een soort graadmeter, een kans om even pas op de plaats te maken en een verandering in te zetten. Dit boek is een handleiding bij de meest voorkomende opvoedingsproblemen van 0-4 jarigen.

Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen

Gratis PDF -door Marleen Oosterhof – van der Poel

Een kind wordt zich gaandeweg de basisschoolperiode bewust van zichzelf. Het identificeert zich met zijn opvoeders en leeftijdsgenootjes, wil erbij horen, maar bovenal niet afwijken. Het gevaar bestaat dat kinderen zich te veel aanpassen voordat ze hun eigenheid voldoende hebben leren waarderen, en dan kan het soms lang duren voordat ze weer zichzelf durven te zijn. Voor de opvoedingspraktijk van nu is het een grote uitdaging om de authenticiteit van ieder kind al van jongs af aan te stimuleren. 

Share This