Verwondering ontstaat in rust.

Boeken

Over de jaren heen zijn er tal van boeken geschreven door Marieke de Vrij en door co-auteurs die met de inspiraties rondom een bepaald onderwerp aan de gang gaan. Die boeken kun je in dit hoofdstuk vinden en bestellen.

Ziekte als spiegel van de samenleving


Waarom worden Nederlanders ziek?
Wat zegt dat over ons? Wat vraagt het leven van ons waardoor we juist deze ziekten hebben? Wat heeft onze volksaard daarmee te maken? In dit boek wordt ziekte beschouwd als een belangrijk signaal en oproep om veranderingen in ons persoonlijk en maatschappelijk leven te initiëren. 

Welkomstaanbieding: geen verzendkosten! €22,50

Culturele Diversiteit

Als de verscheidenheid in mens-zijn ons raakt zoals ook de verscheidenheid in de natuur ons raakt, is het ònze taak in onze gedragingen en belevingsvelden geen grenzen op te werpen, maar al wat is te aanvaarden. In deze tijd is het de uitdaging om wezenlijk oprecht de verschillen in geaardheid te ontmoeten en te overbruggen vanuit respect naar ieders natuurlijke uniciteit. Alleen dan kunnen we zelf verruimen in ons bewustzijn. Dit boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Marieke de Vrij schreef dit boek i.s.m. de werkgroep ‘Culturele Diversiteit’, samenstelling Heleen Verburg.

Tijdelijke aanbieding! Van € 19,50 voor €10,00

Dialoog de wezenlijke weg

 

In een wereld die meer dan ooit draait om communicatie, is ware communicatie eerder een zeldzaamheid geworden dan regel. We voeren discussies in plaats van dialogen. De essentie van dialoog en hoe dit in jezelf en bij anderen te activeren, staat prachtig beschreven in dit boekje.

Ik beken mijn naam

De naamsoefening
Het boek rondom de naamsoefening van Marieke de Vrij heeft de titel ‘Ik beken mijn naam’. Als je het boek aanschaft krijg je een inlogcode voor een speciale pagina met acht audio bestanden om de naamsoefening te doen.
Samenstelster Heleen Verburg en vormgeefster Johanna Koelman.

Marieke zegt over dit boek: “Deze oefening schept een wezenlijke basis voor zelfbewust leven. Wie dit goed beheerst, grondt zich in de werkelijkheid en blijft zielsbewust aanwezig. De oefening biedt een krachtige en blijvende ondersteuning!”

4 Prachtige Postkaarten

Dementie anders belicht

Hoe (uitbreiding van) dementie te voorkomen?
Dit boek geeft een andere kijk op dementie, met adviezen en oefeningen waarmee de beginnend dementerende mens zelf in staat is zijn proces te vertragen en/of te voorkomen.
Lees hier een recensie over dit boek

Lees hier het verslag van de boekpresentatie in Nijkerk

Gratis e-book

We willen heel graag dat de hele wereld hoort, leest, praat, leert van dit boek en dat iedereen de oefeningen gaat doen. Nog belangrijker: baat heeft bij deze wijsheid. Dat is onze grote droom. Daarom kan je dit ebook gratis downloaden.

Moeder aarde als leerschool

Mens en Natuur zielsecht verbinden

We leven in een bijzondere tijd op aarde. Nadat de mens miljoenen jaren heeft moeten overleven in de natuur, hebben we de natuur aan ons ondergeschikt weten te maken. Onze welvaart is ongekend, maar met de groei naar meer dan 7 miljard mensen komt moeder Aarde onder druk te staan. De cruciale ‘life support systems’ van Ruimteschip Aarde worden bedreigd.

 

CD - De kracht van Down

Vrede en Wereldburgerschap


Dit bijzondere boekje is herzien en in een nieuw jasje gegoten. De citaten zijn actueler dan ooit en bieden een liefdevolle handreiking op maatschappelijke vragen rond vrede en wereldburgerschap.

Orgaandonatie en orgaantransplantatie, belicht vanuit de ziel

Nieuwe herdruk nu verkrijgbaar!

Spirituele achtergronden van orgaandonatie. Indringende informatie, voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de link tussen ziel en lichaam. Een bijzondere beschrijving van de spirituele functie die elk van onze organen vervullen bij het opslaan van levenservaringen in ons lijf. Maar ook een boekje dat duidelijke waarschuwingen laat horen over de mogelijke schade die wij onze ziel toebrengen bij ontvangst of gift van een orgaan.

Citaten - UITVERKOCHT

Treffende, mooie, ontroerende, inspirerende en tot navoelen stemmende citaten van Marieke de Vrij. Het zijn 100 diepzinnige citaten uit haar hele werk. Het boekje geeft een prachtige bloemlezing van dit werk en daardoor een bijzonder krachtige spiegeling van ons eigen proces. Het boekje kan je door een uitklapflap dwars neerzetten. Zo kun je een tekst als een dagelijkse mantra neerzetten.

 

TIJDschrfit VRIJ in de mix

Aanbieding

Het tijdloze ‘bookazine’ van De Vrije Mare.
Een door ons samengestelde mix van 3 edities uit de voorraad voor € 23,50 inclusief verzendkosten.

Een lange weg in liefde

 Marieke schrijft over deze bundel: “Door mijn liefdesgeschiedenissen heen heb ik mijzelf steeds dieper ontmoet. Juist daar, waar de ander of ik wezenlijk niet kon blijven, heb ik geleerd mijzelf bij de hand te nemen om verder te gaan, steeds meer alleen-staand, van mijzelf bewust. Vele vormen van verlies heb ik gekend. Steeds minder projecterend op de ander en in mildheid groeiend naar dat, wat het leven mij bracht. Steeds meer op weg naar het innerlijk huwelijk met mijzelf, kosmisch verbonden. Loslatend dat, wat niet wezenlijk gerealiseerd kan worden in mijn leven zonder dat ik daarbij mijn hartsverbinding verlies. De gedichten zullen voor zichzelf spreken.”

De toekomst van een wezenlijk waardevast bestel

Hoe bijzonder is het als de harde financiële wereld en de wereld van fijnzintuiglijke waarnemingen elkaar raken? Hoe zij elkander niet blijken uit te sluiten, integendeel zelfs bijzonder blijken aan te vullen. In de samenwerking tussen Marieke de Vrij en Jan de Dood is een visie ontstaan en onderschreven die de moeite waard is van ontmoeten. Wij wensen u daarom veel leesplezier toe en ‘de hoge moed’ dat wat hier beschreven staat wezenlijk te doorleven en waar mogelijk dit vorm te geven.

Dit wonderlijke leven.

Herman Coenen heeft Marieke ruim 3 jaar gevolgd en hij schrijft en spreekt met haar over haar werk, haar opdracht, de dagelijks praktijk, maar vooral over haar menszijn. Deze persoonlijk wijze van schrijven neemt u mee op een reis door het wonderlijke leven van Marieke, maar al snel zult u ontdekken dat ook u tot dit wonderlijke leven behoort… en hoe maatschappelijke vernieuwing op een ongewone wijze gestalte krijgt.

Eenzaamheid als loutering

In deze poëzie bundel neemt Marieke de Vrij (1953) ons mee naar de innerlijke belevingen die zij in zichzelf gekend heeft en nog kent, op het gebied van eenzaamheid en de loutering die uit eenzaamheid kan ontstaan. Deze loutering draagt zij uit, in vele aspecten van haar werkzaamheden, naar hen die haar zoeken voor innerlijke kennis. Alleen zijn en eenzaam zijn hebben voor haar een andere betekenis gekregen. Zij is meer in staat geworden om in alleenzijn het Al-E’en aspect te beleven en in eenzaamheid zich steeds meer E’enzaam te midden van allen te ervaren. Dit is een document van Zelf-begeestering, ontstaan dwars door de eenzaamste nachten van de ziel heen.

Share This