Ziekte als spiegel van de samenleving
Waarvan worden Nederlanders ziek?

Waarom hebben Nederlanders andere ziekten dan bijvoorbeeld mensen in Niet-Westerselanden? Wat zegt dat over ons? Wat vraagt het leven van ons waardoor we juist deze ziekten hebben? Wat heeft onze volksaard daarmee te maken? In dit boek wordt ziekte beschouwd als een belangrijk signaal en oproep om veranderingen in ons persoonlijk en maatschappelijk leven te initiëren. Als wij mensen in hun ziekteprocessen ontmoeten, kunnen we lezen en leren wat er maatschappelijk nodig is. Niet alleen voor deze zieke individuen, maar voor ons allemaal. We zijn allemaal, zonder uitzondering, bijzonder en reageren ziekte gevoeliger als we ons te veel moeten aanpassen aan wat in het algemeen gewaardeerd wordt. Wanneer een ieder leeft vanuit zijn unieke eigen aard, dan reduceren we ziekten. Op die manier valt er nog meer gezondheidswinst te behalen.We hopen dat de inzichten je inspireren en een plek vinden in het huidige preventiebeleid van de gezondheidszorg in Nederland