Agenda 2019

Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken

Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken

Donderdag 12 december 2019 | Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken | De waarde van gelduitwisseling als verbindingskracht | Waarom voelt de een altijd een tekort aan geld terwijl er objectief gezien genoeg geld is om te leven? Wat is ‘genoeg’ geld voor de een en voor de ander?

read more

Platform Bezield Leiderschap 2019

7 & 8 November 2019 | Tweedaagse Bezield Leiderschap | Mantinge | Thema’s Onvoorbereide nawerking van het gedane & Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf.

read more

Vrije Mare Werkers dag

Vrijdag 15 november 2019 | Mantinge | Vrije Mare Werkers dag | Voor alle doeners van de Vrije Mare: bestuursleden, (uit)schrijvers, redigeerders, ambassadeurs, websitebeheerders, organisatoren en coördinatoren. Kortom iedereen die zijn steentje actief bijdraagt (of wil gaan bijdragen)

read more

Inspiratiedag: Bevorderen eigenwaarde

Inspiratiedag 13 december 2019 | Bevorderen eigenwaarde | Wie veel energie verliest door gedragingen en belevingen van verontwaardiging, doet er wijs aan om zich te realiseren hoe wezenlijk het is de eigen waarde te voeden.

read more

Inspiratiedagen in 2019/2020

Om alvast in je agenda te zetten | Mantinge | Inspiratiedagen o.l.v. Marieke de Vrij. | vrijdag 11 oktober 2019 – vrijdag 13 december 2019 – vrijdag 22 mei 2020

read more