De Vrije Mare Dag
23 maart 2024

 

Deze dag staat in het teken van hoe je vriendelijkheid kan activeren in algemene zin én op plaatsen waar dit sterk ontbeerd wordt.
Onderstaand zijn drie ontwikkelingspoorten vrijgegeven die aan de orde zullen komen en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is

 

Ontwikkelingspoort 1

VRIENDELIJKHEID ALS TEKEN VAN SAAMHORIGHEID

Wie vriendelijkheid mijdt in omgang met anderen,
verliest makkelijk het belevingsveld van saamhorigheid.

Vriendelijkheid creëert overzicht in samenzijn.
Het verlengt het uithoudingsvermogen van eenieder
op momenten dat samenzijn bemoeilijkt wordt
door omstandigheden die buiten hem zelf vallen.

Vriendelijkheid is de smeerolie
die de samenhang van een maatschappij behoeft.

Wie vriendelijkheid mist
voelt zich al snel geen onderdeel meer
van de maatschappij waartoe hij behoort.

Vergroting van vriendelijkheidsgedrag is daarom essentieel
wanneer velen zich nog onvoldoende verbonden weten
met het grotere geheel waartoe hij behoort.

 

Ontwikkelingspoort 2

ZELFSTANDIG ONTWIKKELEN IN SAMENHANGBELEVING

Verdraaiingen van de werkelijkheid ontstaan
wanneer personen behoeftig zijn
het eigen gelijk te verkrijgen ten bate van zelfontwikkeling,
zonder zich verbonden te weten met anderen waartoe hij behoort.

Samenhang centraal stellen en zelfbeleving niet uit handen geven
maar in verbondenheid tot anderen uitdrukken,
is wezensvol ten bate van het ontwikkelingsveld van allen.

Afzondering hiervan gedijt te weinig
wanneer anderen hierin blijvend vermeden worden.

 

Ontwikkelingspoort 3

MENSLIEVENDHEID

Menslievendheid vervalt menigmaal
wanneer eigenbelang in het geding is.

Menslievend zijn én blijven
getuigt van wezenlijke samenhang de anderen waardig.

Wie zichzelf tegoed doet bovenal,
verliest contact met de werkelijkheidsstromen die hem omringen
en ziet af van verbindend handelen.

Voortgang ontstaat slechts dán
wanneer de mens voorbij ziet aan eigen belang alleen
en zich te midden van anderen opstelt goedgeefs.

 

Datum en Tijd
23 maart van 13:00 uur – 16.30 uur
In de ochtend, van 11.00 – 12.30 uur wordt de workshop ‘Dierenmonoloog’ door DierenPerspectief verzorgd. Als deelnemer van De Vrije Mare kunt u hier kosteloos aan deelnemen.

Locatie
Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

Wil je meedoen?
Mail dan je aanmelding vóór 20 maart a.s. naar mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Share This