De Vrije Mare Dag
9 oktober 2021


Er gebeurt zoveel in de huidige tijd dat we deze Vrije Mare Dag zoveel mogelijk op de actualiteit in willen gaan.

Onderstaand zijn twee ontwikkelingspoorten vrijgegeven die aan de orde zullen komen en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is.

Ontwikkelingspoort 1

ONNODIGE VERGOEDELIJKING

Vergoedelijking van aangenomen daden,
vindt menigmaal plaats op momenten dat men blij is met het geschonkene
terwijl het geschonkene niet immer was wat men behoefde.

Dit kan veroorzaken dat men verzeild raakt in situaties
waar het eerder door henzelf aangenomene niet meer voldoet.

Sterker nog uitstaat met wrevel nadien
waarom men het zover heeft laten komen.

Zichzelf gezien weten
bleek belangrijker te zijn
dan het nauwkeurig, al of niet,
aannemen van daden van derden tot zichzelf.

Vergoedelijking kan daarmee uiteindelijk een naargeestig pad bereiden.

 

Ontwikkelingspoort 2

AFDWALING

Door velerlei zaken kan men afdwalen van het eerder belopen pad.
Wie hiermee uitstaat
voelt zich menigmaal moe en overrompeld door gebeurtenissen
die men onvoldoende zelf kan betrekken.

Dit maakt dat wie afdwalingsgezind is
zélf verkiest niet langer zelf-invoelbaar de eigen route te bereiden,
en zich misplaatst
én zich zo afhankelijk opstelt van derden
die de wegwijzering bestempelen.

Datum en Tijd
9 oktober 2021 13:30 uur – 16.30 uur

Locatie
Als de mogelijkheid het toelaat zien we elkaar heel graag weer fysiek in Maarn. De maatregelen die op 20 september worden aangegeven zullen bepalend zijn of de dag fysiek doorgang kan vinden. Als het niet kan, zal deze middag via zoom gehouden worden.

Programma
De concrete invulling van het programma volgt nog.

Wil je meedoen?
Mail dan je aanmelding vóór 2 oktober a.s. naar mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl

Share This