Laat het

raadselachtige

ons bijstaan

in plaats van

ons te ontmoedigen.

Over De Vrije Mare

Stichting De Vrije Mare is in 1994 opgericht ter ondersteuning en verspreiding van het werk van Marieke de Vrij. De Stichting heeft als doel om een bijdrage te leveren aan een positieve maatschappelijke verandering en heeft hiervoor ook een zogenaamde ANBI-status verkregen. De inspiraties geven bezieling aan het hart waardoor maatschappelijke vooruitgang en vernieuwing kan ontstaan. Zo hopen we via inzichten uitzichten te bieden. Veel actualiteiten worden besproken waarin niet alleen de menselijke psychologie wordt belicht, maar ook de maatschappelijke onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn. Hoe meer de mens zichzelf begrijpt, hoe beter hij in staat is om maatschappelijke problemen ten goede te keren. Door de jaren heen zijn er heel wat mensen die dit gedachtegoed in de praktijk toetsen. We hopen dat we je inspireren en daadkracht geven voor jouw leven en jouw rol in de maatschappij.

Wil je ons steunen in ons werk of wil je meedoen? Geweldig, daar zijn we reuze blij mee!
Klik hier voor alle informatie: Naar deel-nemerschap.

Over de organisatie

De Vrije Mare is een stichting en een vrijwilligersorganisatie: iedereen draagt een steentje bij. Er is dus geen personeel in dienst en we kennen geen beloningen. In specifieke gevallen is er sprake van een onkostenvergoeding. Er is één vrijwilliger die een betaalde vrijwilligersvergoeding ontvangt, waarvan jaarlijks opgave aan de Belastingdienst wordt gedaan op basis van een IB47 aangifte.

Wat doen de vrijwilligers allemaal? Rondom projecten worden teams geformeerd en het werk wordt dan naar wie kan wat het beste doen en waar voelt iemand zich toe opgeroepen. De teksten van Marieke worden uitgeschreven en geredigeerd, zodat zij op schrift staan. Er zijn mensen die één onderwerp adopteren, die workshops organiseren, samen lezingen geven, artikelen schrijven of  relevante contacten leggen waardoor het onderwerp aandacht krijgt. Er is een redactie die co-auteurs regelen om artikelen mee te schrijven, teksten schrijven, website bijhouden, blogs plaatsen, luisterfragmenten monteren en evenementen organiseren. Of het nou voor het onderhoud van de tuin van het centrum ‘Het Vrije Veld’ in Mantinge is, of de financiën beheren of om contact te leggen binnen het bedrijfsleven of overheid om ook daar de verandering te stimuleren: rondom elke taak verzamelt zich telkens weer een diverse groep mensen.

Door zo met elkaar te werken, komt er nog meer inspiratie vrij en doet iedereen ook energie op. De Vrije Mare fungeert dan eigenlijk als tankstation. De Vrije Mare zwerm werkt op deze manier al bijna 30 jaar en daar zijn we heel erg dankbaar voor. Zonder deze dragers van verandering en uitdagers tot vernieuwing is er geen De Vrije Mare. Het bestuur bestaat uit: Marleen Oosterhof- van der Poel (voorzitter), Jacques Overeem (penningmeester) en Irene Koel (marketing & communicatie).

Wil je meer weten over al deze mensen? Kijk dan op de pagina “de mensen van De Vrije Mare”.

Voor nog meer achtergrond-informatie:

Beleidsplan De Vrije Mare 2021

Jaarrekening De Vrije Mare

 

 

Over de naam

Als je de letters van de naam De Vrije Mare op de naam Marieke de Vrij legt dan zitten daar alle letters in van haar naam met weglating van de letter i en k die samen het woord IK vormen. De naam was al verkozen en in omloop gebracht voordat dit ontdekt werd. 

Een mare heeft nog meer betekenissen. Het is niet alleen een boodschap die je vrijgeeft, die gaat gonzen omdat het verstaan wordt en waar mensen door geraakt worden, maar een Mare is ook het meer boven op een vulkaan die geen vuur meer kan spuwen. Een meer op een vulkaan die alle getijden die langskomen weerspiegelt. En dat is eigenlijk ook wat De Vrije Mare doet.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar actieve vrijwilligers voor het maken van artikelen van inspiraties, het uitwerken van teksten, het organiseren van bijeenkomsten en het begeleiden van projecten. Interesse? Stuur dan een email naar redactie@vrijemare.nl

Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning in Centrum het Vrije Veld in Mantinge

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen bieden om Marieke en Jules in het Centrum te ontlasten van een aantal praktische werkzaamheden.

Het gaat om:

  • Gastvrouwen die de catering verzorgen tijdens trainingsdagen. De taken zijn vooral vooraf de koffie/thee etc. verzorgen, de lunch in de Pub voorbereiden als daar sprake van is, meehelpen bij het opruimen en schoonmaken achteraf.
  • Mensen die zo nu en dan een dag(deel) willen komen voor de nodige huishoudelijke ondersteuning in beide gebouwen.
  • Tuinvrijwilligers die helpen met diverse werkzaamheden; van licht tot zwaarder tuinwerk, alles op maat te regelen.
  • Deelnemers aan een trainingsdag die bereid zijn op die dag te ondersteunen in catering en/of schoonmaak.

De vrijwilligers die momenteel helpen, ervaren deze dagen als:  ‘fijn om wat te kunnen doen’, ‘gezellig zo met elkaar  bezig zijn’, ‘het is vervullend, want ook op deze dagen verkeer je in de fijne, vullende energie die in het Centrum en de tuin aanwezig is’. We zouden het heel fijn vinden als betrokken en enthousiaste mensen ons team komen versterken!

Je mag helemaal zelf bepalen hoe vaak je aanwezig wilt en kunt zijn en welke taken je aanspreken. Al zou je maar 2x per jaar een dag komen, is al goed. In afstemming is veel mogelijk. Je krijgt er veel voor terug.

Namens het Centrum Vrijwilligersteam, Tinke Bak

Voor meer informatie en/of aanmelding: tbak@home.nl