Wie samen opreist weet zich niet alleen en kan buigen op ‘reisgezelschap’.
Het verstevigt je natuurlijke eigen waarde,
omdat je niet toeziet maar onderdeel van de verandering

Deel-nemerschap

Je maakt nu kennis met De Vrije Mare via de verschillende onderdelen van deze website. We hopen dat het je innerlijk verrijkt en je interesse wekt. Wens je dieper begaan te worden met inhoud zoals deze, dan nodigen we je van harte uit om deel-nemer te worden. Dan krijg je toegang tot meer inspiraties op vele onderwerpen en het netwerk. Door het deel-nemerschap raak je steeds dieper thuis in informatie die inspiratief geschonken is. Het vergroot je bewustzijn, het verruimt je perspectief en het kan je ondersteunen in je dagelijkse activiteiten. Het kan ook zijn dat een onderwerp zo sterk samenvalt met wat jouw hart ingeeft, dat de inspiratie jou ondersteunt om er mee aan de slag te gaan. En daarmee help je weer mee met onze missie om een bijdrage te leveren aan een positieve maatschappelijke verandering. Hoe je dat wilt invullen, is helemaal aan jou, in je eigen tijd en mate. We hopen je met het deel-nemerschap wat reisgezelschap te bieden. Immers, wie samen opreist, weet zich niet alleen.

Wat krijg en geef je bij deelnemerschap?

• je steunt De Vrije Mare in haar missie om positieve maatschappelijke vernieuwing te bevorderen, de inspiraties uit te werken en te verspreiden en dit bij al onze activiteiten, die zo hard nodig zijn in deze transformatie-tijd.
• elke maand luister je naar een nieuwe Mare van de Maand: een bericht over de energetische ontwikkeling.
• 2 keer per jaar organiseren we voor de deelnemers een De Vrije Mare Vriendendag, gratis voor deel-nemers.
• je krijgt korting op workshops, webinars en lezingen ge-organiseerd door De Vrije Mare.
• je krijgt volledige toegang tot de ontwikkelingspoorten.
• je krijgt toegang tot meer artikelen, audio-fragmenten en binnenkort ook video, met regelmatige aanvulling.
• je ontmoet het waardevolle netwerk van De Vrije Mare: allemaal dragers van verandering.
• je kunt meedoen als vrijwilliger.

Wat kost het en hoe werkt het?

Voor 15 Euro per maand ben je deel-nemer!

Je bent van harte uitgenodigd om donateur te worden van De Vrije Mare.

Klik op de button “Ik word deelnemer” en vul het aanmeldingsformulier in. Je krijgt dan via je email een bevestiging met een machtigingsformulier. De betaling geschiedt per automatische incasso, dat scheelt in administratie-kosten en tijd. Dit formulier vul je in en stuur je op (met een handtekening). In de bevestigingsmail staat ook beschreven hoe je je kunt registreren en je persoonlijke inlogcode /passwordwachtwoord kunt aanmaken. Zodra wij je machtigingsformulier hebben ontvangen zetten wij de digitale deur open en kun je met je emailadres en password/wachtwoord inloggen zodat je de rest van de website kunt bekijken en beluisteren. Het is vrijwilligerswerk, dus er kan een paar dagen tussen zitten, maar we doen ons best! Ben je het machtigingsformulier kwijt of wil je je bedrag aanpassen, dat kan hier: naar machtigingsformulier.

Ben je al jaren vriend en donateur van De Vrije Mare? Daar zijn we heel blij mee en we respecteren natuurlijk wat je maandelijkse bedrag doneert. Je helpt ons wel enorm door alle stappen te doorlopen die de nieuwe deel-nemers ook moeten doen. Schrijf je dus (nogmaals) in via de button ‘ik word deelnemer’.

Vrijwilligers bij De Vrije Mare zijn onbezoldigd. Enkele vrijwilligers die veel uren steken in het vrijwilligerswerk, wordt een deel-nemerschap om niet aangeboden. Het bestuur bepaalt welke vrijwilligers hiervoor in aanmerking komen.

Wil je je afmelden bij De Vrije Mare? Heel jammer voor ons natuurlijk, maar vrijheid staat hierin centraal. Stuur dan een mail naar deelnemer@devrijemare.nl en we maken het in orde.

Je kunt ook een schenking doen!

Wil je naast het deel-nemerschap meer doneren, dan kan dat natuurlijk ook. Wat je ook schenkt, je steunt daarmee ons werk voor positieve maatschappelijke vernieuwing middels het verwerken, schrijven, opnemen, publiceren en uitdragen van veel inspiraties rondom tal van onderwerpen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Je kunt ook een periodieke schenking doen. 

Vul daarvoor dit document in: Overeenkomst tot periodieke schenking aan De Vrije Mare
Met een periodieke schenking (dat is een schenking van een aantal jaren) is uw gift geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.
Een rekensom ter uitleg: stel u wilt De Vrije Mare € 180 schenken.

Voorbeeld, voordeel voor uzelf (afgeronde getallen):

U geeft per jaar € 180
U krijgt terug van de belastingdienst (42%) € 76
Uw gift van € 180 kost u netto € 104

Voorbeeld, voordeel voor De Vrije Mare (afgeronde getallen):

U geeft per jaar € 310
U krijgt terug van de belastingdienst (42%) € 130
Uw gift van € 310 kost u netto € 180

Je gift is een periodieke gift als:

  • je de gift hebt laten vastleggen, vandaar dat we de formulieren hier al bij leveren
  • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI-stichting of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI-stichting of vereniging je geen tegenprestatie levert voor de gift.

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.

Wil je liever via de notaris schenken? Dat kan ook, mits het bedrag groot genoeg is om de kosten van de notaris te dekken. Notarieel schenken is eenvoudig. Vul bijgaande volmacht in en onderteken op de aangegeven plaats en stuur hem op naar onze penningmeester met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je ontvangt dan binnen enkele weken een afschrift van de notariële akte per post thuis.

Volmacht schenking via notaris

Je kunt de ingevulde en ondertekende volmacht versturen in een envelop naar Stichting De Vrije Mare, t.a.v. de penningmeester, Patrijsplantsoen 22, 2496 MB Den Haag. Vergeet niet een kopie van je paspoort of rijbewijs mee te sturen!

 

Wil je deel-nemer worden? Meld je dan hier aan!