Mijn enige kracht is om helder te blijven in de keuze waarvoor ik sta.

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), zieneres en maatschappelijk raadsvrouwe, inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Zij is in staat de tijdgeest helder aan te voelen. Evenals het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij licht op maatschappelijke vraagstukken en wat dit hedendaags vraagt. Zij verstaat het om dit werk al decennia lang intensief uit te oefenen vanuit haar verfijnde afgestemdheid, zorgvuldigheid en groot vakmanschap.

Marieke wil graag bezieling in de samenleving terugbrengen op onderwerpen met impact, omdat zij (en wij met haar) geloven dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en maatschappelijke vooruitgang boekt.

In haar rol als adviseur ondersteunt zij directies, besturen, beleidsmakers en maatschappelijke voorlopers. Desgewenst geeft zij inspirerende bijeenkomsten op plaatsen waar wezenlijke vernieuwing geïnitieerd wordt (of wenst te worden) bij bedrijven, instituten en overheden. Ook biedt zij de mogelijkheid voor themagerichte (groeps)consulten op diverse vakgebieden en is zijspreekster op symposia.

Op deze website kun je haar werk lezen, beluisteren, bekijken, boeken bestellen en oefeningen doen. Je kunt je ook opgeven voor zoombijeenkomsten en natuurlijk deelnemer worden van De Vrije Mare. Dán krijg je toegang tot nog meer audio en ontvang je regelmatig nieuwe inspiraties.