Mijn enige kracht is om helder te blijven in de keuze waarvoor ik sta.

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe, inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Marieke wil graag bezieling terugbrengen, omdat zij (en wij met haar) geloven dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en een maatschappelijke vooruitgang boekt. Zij stelt zich hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan deze brede maatschappelijke ontwikkeling en initieert daarmee vernieuwing op diverse terreinen. Dit doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden.

Zij wordt al jaren geconsulteerd door bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en particulieren. Om dit werk zo lang en intensief te kunnen uitoefenen, vergt grote zorgvuldigheid, oefening en vakmanschap.

Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Op deze website kun je haar werk lezen, luisteren, kijken, boeken bestellen en oefeningen doen. Je kunt je ook opgeven voor workshops en natuurlijk deelnemen aan De Vrije Mare. Dan krijg je toegang tot nog meer audio en ontvang je regelmatig nieuwe inspiraties.

Hier kun je kijken naar een interview met Marieke om haar nog wat beter te leren kennen.