Wat doe je voor de Vrije Mare?
Ik heb een paar jaar in het bestuur gezeten en nu zit ik in de Raad van Advies. Daarnaast organiseer ik met veel plezier de (online) inspiratiedagen voor de Vrije Mare / het Vrije Veldt. Ook ben ik binnen de Vrije Mare het vaste doorverwijsadres voor individuele consulten die voorheen door Marieke zelf werden gedaan.

Wat doe je in het Dagelijks leven?
Als begeleider, energiecoach en trainer ondersteun ik mensen met levensvragen op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Dit doe ik vanuit mijn eigen bedrijf. Daarnaast zet ik mij in als sociaal maatschappelijke werker in het Sociale Domein.

Wat wil je nog meer vertellen?
Dat de inspirerende bijeenkomsten en contacten met Marieke en Jules mijn hart hebben verruimd en mijn leven hebben verrijkt!

Voor vragen en / of informatie ben ik bereikbaar via info@ellenvanpelt.nl.