Jules van der Veldt

 

Wat doe je voor De Vrije Mare?
Zo’n 10 jaar ben ik op verschillende wijzen betrokken bij het werk van Marieke. Ik neem deel aan bijeenkomsten van het bestuur, de Raad van Advies en de redactie van het Tijdschrift VRIJ. Ook maak ik doorsnee de Vrije Mare Werkersdagen mee en ben immer aanwezig op de Vriendendagen van DVM. Praktisch alle belangrijke bijeenkomsten van De Vrije Mare waar Marieke aanwezig is, ben ik een actieve participant. Daarnaast draag ik mede zorg voor het uitgeven en verkopen van de boeken van Marieke.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Dagelijks ben ik als levenspartner van Marieke nauw betrokken bij al het werk wat zij doet. In ons Centrum Het Vrije Veld, geeft Marieke lezingen, trainingen en verdiepingsbijeenkomsten van individuele en maatschappelijke betekenisgeving. Daar waar Marieke hoofdtrainer is, vul ik haar aan. De intentie is om dit verder uit te gaan breiden daar waar de thema’s dit toelaten. Ik draag zorg voor het beheer van het centrum in zowel financiële, administratieve als organisatorische zin.

Naast onze gemeenschappelijke activiteiten begeleid ik een drietal mannengroepen en een vrouwengroep en coach ik individuele mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als inspiratief schrijver zet ik wekelijks nieuwe inspiraties op mijn eigen website, www.gradalis.nl, ter ondersteuning van het levenspad dat een ieder loopt.
Mijn eerste boek ‘Waarachtig Leven’ is uitgekomen in september 2015. Mijn tweede boek hoop ik begin 2016 uit te brengen met 365 inspiraties op thema’s geordend.

 

Wat wil je verder nog vertellen?
Het werk van Marieke draag ik een zeer warm hart toe. De maatschappelijke relevantie ervan is buitengewoon waardevol. Ik hoop dat velen daar gebruik van willen maken. Ik bewonder haar om haar grote commitment met haar levenstaak, de zuivere afgestemdheid en liefderijke verwoording van dat wat aangereikt wenst te worden door de ongeziene wereld.
Haar doorzettingsvermogen en onaflatende inzet hierbij. Zo ook haar kracht om ondanks het vele wat tot haar komt haar roeping centraal te blijven stellen. Daarnaast heb ik grote bewondering voor allen die haar werk ondersteunen. Ze zijn mij zeer dierbaar geworden en draag ik in verbondenheid dankbaar in mijn hart mee.