Arthur Hol

 

Wat doe je bij De Vrije Mare?
Ik help mee aan het thema ‘De weg naar nieuw Leiderschap’, met als eerste activiteiten het organiseren en mede begeleiden van de gelijknamige workshopserie van vier dagen, in het voor- en najaar van 2017. Voor TIJDschrift VRIJ schreef ik in editie nr. 16 het artikel ‘Mens Boven Systeem’ over verantwoorde begeleiding van (re)organisaties in de zorg.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als advocaat, organisatieadviseur en opleider en begeleid in die rollen organisaties die in de beweging zitten naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, waarbij ik me richt op het snijvlak van organisatie-ontwikkeling en de regels van ‘systeemwereld’ op het vlak van bestuur, toezicht, medezeggenschap en arbeids- of ambtenarenrecht.

Mijn motto is het hierboven al genoemde ‘mens boven systeem’.

Vanuit een onbevooroordeelde houding laat ik graag het gesprek plaatsvinden over de dingen die er volgens de mensen in de organisatie echt toe doen, met aandacht voor congruentie tussen weg en doel en een duurzaam, geborgd effect. Waarbij regels, procedures, contracten en afspraken faciliterend en ondergeschikt zijn aan het samenspel. Ik geloof in de veranderkracht van de mens, ook binnen teams en organisaties. Ik geloof in transformatie door co-creatie, ook in complexe transities. Ik geloof dat alle stemmen gehoord mogen worden, ook die uit de onderstroom. Op www.arthurhol.nl vind je hier meer informatie over.

 

Wat wil je verder nog vertellen?
De inspiraties en de medemenselijkheid van Marieke in combinatie met het optrekken met gelijkgestemde zielen die ik tref onder de deelnemers van De Vrije Mare vormen een belangrijke voedingsbron voor mijn persoonlijke én zakelijke ontwikkeling.