Mens zijn - Bezield leiderschap

 

Audio Mare Dialoog 2022

Maria van der Heijden & Marieke De Vrij

 

 

Waar ging Mare Dialoog 2022 over?

Vrouwelijk leiderschap in ieder Mens
Hoe deze tijd ons activeert

Deze tijd is fors in beweging. Tegenkrachten spelen op en manifesteren zich nadrukkelijk. Hoe ga je daarmee om? Welke toon en benadering vraagt dit? Deze tijd vraagt om een beweging van macht naar kracht, om het creëren en verbinden van nieuwe samenwerkingen. Wat is nodig om je omgeving enthousiast te  krijgen om mee te gaan in die beweging? Wil je anders, dan vraagt dat bijna om een circusact van balanceren tussen feminiene en masculiene waarden. Dat is bepaald geen sinecure als nieuwe leider. Wat betekent dit in de praktijk en wat vraagt dit wezenlijk van jou?

 

 

 

 

Audio Mare Dialoog 2019

Pim Van Lommel & Marieke De Vrij

 

 

Waar ging Mare Dialoog 2019 over?

De weg naar verruimd bewustzijn
Duurzame innovatie vraagt om een ruimer bewustzijn.

Er zijn in Nederland heel veel mensen met ervaringen van een helder verruimd bewustzijn. Wetenschappelijk gezien worden deze ervaringen erkend – er zijn immers meerdere studies naar gedaan o.a. van Pim van Lommel. Deze mensen krijgen inspiratie en nieuwe informatie over juist die zaken waar politiek, wetenschap en bedrijfsleven in deze woelige wereld druk mee bezig zijn. Hoe kan het verruimd bewustzijn aangewend worden voor de maatschappelijke ontwikkeling?

Er wordt nauwelijks samengewerkt, terwijl er zoveel kansen liggen. Ervaring leert: juist van dwarsdenkers en dwarsvoelers komt de wezenlijke vernieuwing. De ontkenning van het verruimd bewustzijn, betekent een vertraging en onnodige verzwaring van onze evolutionaire voortgang hier op aarde. Wat mist een maatschappij door deze inzichten en onderzoeken af te wijzen?

Marieke de Vrij en Pim van Lommel gingen in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Waarom slaan we niet de handen inéén om tot integrale, holistische oplossingen te komen? Welke houding is er nodig van mensen met een ruimer bewustzijn om gehoord en vertrouwd te worden? Hoe ga je persoonlijk om met je ruimer bewustzijn en daarmee de verantwoordelijkheid? Welk leiderschap vraagt het aan de politiek, wetenschap, organisaties en bedrijfsleven om hier te ont-dekken en een brug te slaan?

Audio Mare Dialoog 2018

Herman Wijffels & Marieke De Vrij

Mare Dialoog 2018 Voor de Pauze

Herman Wijffels & Marieke de Vrij

Mare Dialoog 2018 Na de Pauze

Herman Wijffels & Marieke de Vrij

Dialoog de wezenlijke weg

In een wereld die meer dan ooit draait om communicatie, is ware communicatie eerder een zeldzaamheid geworden dan regel. We voeren discussies in plaats van dialogen. De essentie van dialoog en hoe dit in jezelf en bij anderen te activeren, staat prachtig beschreven in dit boekje.


Mare Dialoog 2018 Een video impressie

Mare Dialoog 2018
[slideshow_deploy id='9359']Kijken, luisteren en nalezen. Hier een uitgeschreven verslag van een inspirerende middag.

Lees

Theory U:
Over DOEN gesproken: een tip!
Herman Wijffels had het over de Theorie U.
Direct kwam er een tip binnen dat je een gratis cursus kunt volgen bij het MIT.
Gedoceerd door de grondlegger Otto Scharmer zelf. 13 weken met een studiebelasting van 5u/wk, maar je kan het op eigen tempo doen. De cursus wordt regelmatig herhaald.
Kijk maar op https://www.edx.org/course/u-lab-leading-emerging-future-mitx-15-671-1x-0

 

Waar ging de Mare Dialoog 2018 over?

De weg naar nieuw leiderschap.
Hoe een duurzame toekomstvisie daadwerkelijk uit te voeren.

Bij veel leiders is het inzicht én de acceptatie aanwezig dat het duurzamer moet en dat we maatschappelijk toe zijn aan een volgende fase. We verwoorden het in vlammende visie-documenten. Maar hoe brengen we het in de praktijk? Er is een discrepantie tussen nieuw beleid creëren en de implementatie ervan. De ‘visionaire’ leiders hebben vaak niet het talent om de praktijk vorm te geven. Als hun eerste plan klaar is, denken ze het liefst over het volgende plan. Ondertussen zijn de managers en de medewerkers niet eens begonnen met de implementatie van het eerste beleidsplan. En voelen zich nog niet begeesterd genoeg om de visie op nieuwe wijze, passend bij de tijdsgeest, vorm te geven. En zo lezen we in alle externe en interne media vaak genoeg: #Hoedan?

Natuurlijke leiders zijn in ruime mate aanwezig op de werkvloer, in buurten en verenigingen. Helaas: dit potentieel wordt niet of onvoldoende herkend en benut. Managers moeten leiders worden, zodat zij verbroken verbindingen kunnen herstellen. Mensen vragen om begeestering en passen zich heus niet zomaar aan. Kortom, een mooie uitdaging!

Marieke de Vrij en Herman Wijffels gingen in dialoog met elkaar en met het publiek over deze ontwikkeling. Dit onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Hoe maak je de vertaling naar de praktijk? Met welk leiderschap? Hoe mobiliseer je leiderschap op alle lagen? Ze roepen op tot een integrale aanpak en een zuivere toekenning van waarde aan elk individu. Op deze pagina lees je een verslag, kun je de audio luisteren en hier en daar wat tips. Als je verder naar beneden scrolt kun je nog meer lezen over zaken rondom 'bezield leiderschap': dit is tijdens andere sessies vrijgegeven.

Video Mare Dialoog 2016

Herman Wijffels & Marieke De Vrij

Hier kun je nog een keer kijken naar de Mare Dialoog 2016 van Marieke met Herman Wijffels.
Dat is handig, hier kan je de volledige registratie van de Mare Dialoog van 2016 nog een keer terugkijken. Dit was ook een inspirerende, waardevolle middag en iedereen ging met veel 'food for thought' naar huis. Je kunt hier in twee delen de 2-uur durende registratie bekijken.

Het thema Nieuw Leiderschap werd toen ingeleid. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid kent zo’n groot deel van de wereld zo’n hoog niveau van welvaart. Hebben we de top bereikt? Hoe werkt integer en duurzaam handelen in het bedrijfsleven, bestuur en politiek? Welk nieuw leiderschap wordt gevraagd in deze woelige wereld? Wat is de weg naar nieuw leiderschap?

Artikelen over Leiderschap

 

Nieuw Leiderschap

De al-chemie van mannelijke en vrouwelijke oerprincipes.
Het doel van de menselijke evolutie is, om middels de complementariteit van het mannelijk en vrouwelijk oerprincipe, te leren en vooruitgang in onze ontwikkeling te boeken

Lees

Leiderschap vanuit zelfrespect

‘Een echte leider is net zo diepvoelend naar binnen als sprekend naar buiten’

In dit artikel, geschreven door Lieke Thijssen (oprichter en directeur van het Leiderschapshuis), laat zij zien hoe belangrijk zelfrespect en ‘het eigen leiderschap eerst’ is voor leiders van deze tijd.

Lees

Respect Verdienen
‘Onze behoefte aan respect biedt een aanknopingspunt voor het niet langer ontlopen van lastige dilemma’s'. Een artikel voor TIJDschrift VRIJ door Gerard Wijers.

Lees

Het Hart aan het Stuur, Nú.

In deze tijd denken veel mensen dat ze geen invloed hebben op het grote geheel. Dat is jammer, want het grote geheel heeft veel invloed op óns en wij, ieder op zich, hebben óók invloed op het grote geheel. Deze lezing probeert duidelijk te maken hoe belangrijk het is, dat ieder van ons zo goed mogelijk zijn bijdrage levert aan het veranderende geheel.

Lees

Hoe om te gaan met betweterij?

Uit de groep Bezield Leiderschap 2015.

Over belang van het vrouwelijke in leiderschap.

Uit de groep Vrouwelijk Leiderschap 2014.

Bezield leiderschap geven aan jezelf.

Uit de groep Bezield Leiderschap 2015.

Omgaan met weerwoord.

Uit de groep Bezield Leiderschap 2015.