Ambassadeur Dierenwelzijn: Wim van Oort

Wat doe je bij de Vrije Mare?

Sinds 2010 ben ik betrokken bij De Vrije Mare als ambassadeur Dierenwelzijn. Het leveren van een constructieve bijdrage aan het verbeteren van het welzijn van dieren is mijn missie. Dat doe ik samen met anderen middels het verspreiden van kennis via artikelen, ingezonden opiniestukken, publicaties, workshops, studiedagen, nieuwsflitsen en de website DierenPerspectief.nl.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben procesbegeleider, trainer, coach (en nog veel meer) op het terrein van teamontwikkeling, management & leiderschap, professionele ontwikkeling, communicatie, coaching en verandertrajecten bij organisaties. Een bruggenbouwer die zich richt op verbinding en integratie en die mensen in hun eigen kracht zet. Mensen maken het verschil!
Sinds 2001 werk ik als zelfstandige samen met mijn partner Tiny Ros binnen ons bureau: Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling (www.vanoort-ros.nl). Begraafplaatsen transformeren tot gedenkparken is een belangrijke activiteit van onze werkzaamheden (www.begraafplaatsontwikkeling.nl)
Wat wil je verder nog vertellen?
‘Ik ben geboren op een boerderij, een kleinschalig gemengd bedrijf waar het land nog bewerkt werd met een paard, de kippen buiten scharrelden, de varkens zich konden onderdompelen in een modderbad en de koeien gemolken werden in de wei. Op advies van de Landbouwvoorlichtingsdienst was specialisatie nodig en kozen mijn ouders, door gebrek aan grond, voor een varkenshouderijbedrijf. De varkens bleven binnen, eerst nog op stro, maar later op betonroosters. Biggen werden gecastreerd ter voorkoming van een sterke vleesgeur en staartjes moesten geknipt ter voorkoming van kannibalisme. Vanaf dat moment voelde ik mijn eerste weerstand tegen deze productiewijze. Vanuit een symbolisch protest ben ik vegetariër geworden. Evengoed voelde ik mij erg betrokken bij de agrarische sector en ben een opleiding gaan volgen aan de Hogere Agrarische School, waar ik mij verdiept heb in de verschillende aspecten van dierlijke productie. Na mijn studie heb ik 8 jaar in Tanzania gewerkt waar ik een andere mens-dier-relatie aantrof: een grotere verbondenheid met de natuur, wederzijds respect en afhankelijkheid. Dit verblijf heeft mijn grondhouding ten aanzien van alles wat leeft diepgaand veranderd. Ten tijde van de Q-koorts met grootschalige ruimingen werd ik tijdens een bijeenkomst met Marieke de Vrij diep geraakt door haar inspiraties. Vanaf dat moment voelde ik mij geroepen om mijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van dieren actiever op te pakken.”