Over de taal

Je zult het wel merken als je de teksten van Marieke leest of als je haar hoort spreken: de taal van Marieke is enigszins afwijkend. Zij kent eigen woorden en de zinnen zijn op het eerste gezicht en gehoor misschien niet altijd even makkelijk. Zo worden de inspiraties doorgegeven en hoewel Marieke als vertaler direct haar uitleg geeft, nodigen we je uit om je er aan over te geven. Het taalgebruik bespeelt namelijk meerdere lagen. De energie zit als het ware in de taal verwerkt, het heeft een diepere gevoelsbetekenis. Het gezegde krijgt hierdoor een diepe en wezenlijke inhoud. Er zijn inmiddels heel wat wijsheden in een paar zinnen vervat.

Voorbeelden hiervan zijn de woorden ‘berusting’ en ‘dienen’. Onder ‘berusting wordt verstaan: wezenlijk in rust zijn, vanuit aanvaarding van dat wat is. Onder ‘dienen’ wordt verstaan: ertoe dienen, ofwel zich dienstbaar lenen tot, dus eigenlijk de letterlijke betekenis.

Het is niet altijd makkelijk dit taalgebruik te vereenvoudigen, omdat op die wijze veel van de waarde van de geschonken inzichten verloren gaat. We proberen zoveel mogelijk de leesbaarheid van de inhoud te vergroten, maar het is ook belangrijk dat je in alle rust de tekst meerdere malen leest of luistert. Juist doordat het geen ‘hapklare’ brokken zijn, blijft de tekst rondzingen in je hoofd. Je mijmert er langer over en zo doorleef je de betekenis. Je zal dan ervaren dat het voor je gaat werken. En kan jij, inmiddels vanuit overtuiging, er waardevol mee aan de gang.

Bij lezingen en workshops checkt Marieke regelmatig of het publiek de taal verstaat. Gevleugelde uitspraak is inmiddels: “Kun je het zo pakken?”