Lezing door Marieke de Vrij

Autisme wordt in onze maatschappij gezien als een stoornis, terwijl het een ongelofelijk moeilijke ontwikkelingsweg is, omdat voorbij de gewone gewaarwordingen een mens zich expliciet verhoudt tot één gebied (of enkele gebieden) om daar een ​​doorgang in te bereiken. Dat is doorsnee zoveel vragend dat om die reden andere zaken verwaarloosd worden. Als dat beter verstaan ​​kan ​​worden in het grotere collectieve veld, dan wordt het leven van mensen met een autisme spectrum stoornis eenvoudiger. Het grotere collectieve veld bedrukt hen nu daarin. 

Mensen met een diagnose in het autistisch spectrum kunnen niet anders dan hun uniek-anders-zijn tonen. Dat maakt dat in het algemeen collectieve verband mensen daar moeizaam omgang mee hebben, omdat hun eigen unieke zijn maar deels geleefd wordt. Het unieke zijn van mensen met autisme kan ogenschijnlijk een heel extreme vorm hebben, omdat er geen keuzevrijheid is bij de mens met autisme om het anders te doen. ‘Gewone burgers’ kunnen nog dwalen en dingen in de wachtstand zetten, en voorlopig niet uniek willen zijn. Voor iemand met autisme is die keuze niet weggelegd.
Hoe kunnen we meer recht doen aan de eigenheid van mensen met autisme? 

Wanneer:  de lezing van maart 2023 is helaas geannuleerd
Op deze website staan echter twee lezingen van Marieke de Vrij over autisme
Waar? Kies in de tekstbalk bij onderwerpen Lichaam en Ziel
Scroll naar beneden tot u het onderwerp autisme tegenkomt.
Daar ziet u twee lezingen staan.

Stuur een bericht naar redactie@devrijemare.nl als u het niet kunt vinden. 

Reserveer 

Share This