101 Ontwikkelingspoorten
van de menselijke evolutie

De tijd, waarin wij nu leven is veelvragend van aard. Omgangsvormen verruwen. Mensen hebben behoefte aan zicht op veranderingen die de geestelijke evolutie van de mens positief beïnvloeden. De inhoud van dit boek is een gift van de onstoffelijke wereld aan de mensheid. Geïnspireerde doorgevingen aan Marieke de Vrij ten bate van de menselijke bewustzijnsontwikkeling hebben dit boek mogelijk gemaakt.

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis wordt de wezenlijke samenhang en diepgang van de geestelijke evolutie van de mens op aarde door de onstoffelijke wereld vrijgegeven als Ontwikkelingspoorten van Bewustzijn. Deze doorgevingen scheppen in zijn geheel een uniek zicht hierop.

Dit boek bevat de eerste 101 Ontwikkelingspoorten, de basis van een veel groter werk dat door de onstoffelijke wereld aan Marieke als geheel is toevertrouwd. Aandachtig tot je
nemen en doorleven van dit boek helpt om te verkennen waar de mens zich uiteindelijk naartoe beweegt. Het nodigt uit tot reflectie, tot samenspraak en verruiming van inzicht. Het is een leidraad voor eenieder in de zoektocht naar een menswaardige samenleving.