Wie zichzelf niet vrijgeeft,
houdt de ander tegen, zichzelf te ontmoeten.

Lezingen

Marieke de Vrij geeft al 30 jaar lezingen door het hele land. Voor bedrijven, organisatie en overheden op diverse vakgebieden geeft zij haar visie en inspiraties. Het kan voor volle zalen of voor een team-dag op de hei. Hierbij wordt natuurlijk gekeken of het voor een ieder relevant en waardevol is. Je kunt Marieke boeken via het Sprekershuys.

Thema’s voor lezingen kunnen zijn:
Duurzaam en zinvol ondernemen: relevante trends en inspiratie voor een bestendige toekomstvisie vanuit authentiek leiderschap en tips voor implementatie, specifiek voor het bedrijf of organisatie in kwestie.

Maatschappelijk welzijn: relevante trends en inspiratie voor een transformatie naar een gezond en duurzame organisatie en samenleving en tips voor implementatie.

Maatschappij in 2020: relevante trends en inspiratie voor beleid en inrichting van een duurzame maatschappij en tips voor implementatie.

Marieke geeft inkijk in hoe de huidige zaken verlopen en hoe de toekomst een uitdaging vormt voor wezenlijke opbouwende initiatieven en hun haalbaarheid.

Naar Sprekershuys

In de reeks Mare Dialogen presenteren wij....

De weg naar nieuw Leiderschap

Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Herman Wijffels

Op 7 april 2016 gingen Marieke en Herman met elkaar en de zaal in dialoog over integer en duurzaam handelen in bedrijfsleven, bestuur en politiek.

Herman Wijffels bekleedde tijdens zijn loopbaan diverse vooraanstaande functies waaronder voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Daarnaast legde hij als informateur de basis voor het Kabinet Balkenende IV. Momenteel is hij hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute.

Welk nieuw leiderschap wordt gevraagd in een woelige wereld?
Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid kenden zo’n groot deel van de wereld zo’n hoog niveau van welvaart. Maar hebben we de top bereikt? De onzekerheid bij grote groepen mensen neemt steeds verder toe. Economische terugval, veranderingen in de zorg en toestroom van vluchtelingen leiden er toe dat veel mensen zekerheid zoeken. Leiders in politiek en bestuur hebben hier nog geen goed antwoord op. Ze laten zich overmoedig of te pessimistisch uit over ontwikkelingen. Eigen belang staat hierbij te vaak voorop. Hierdoor is het voor burgers moeilijk om het kaf van het koren te scheiden en neemt de kloof tussen ‘gezagsdragers’ en burgers verder toe.

Herman en Marieke lieten hun licht schijnen over deze ontwikkeling. Welke vernieuwing is nodig? Hoe kan je betrokkenheid vergroten? Ze riepen op tot ethisch handelen, integere communicatie en gaven praktische handvatten hoe staande te blijven in een woelige tijd. Voor deel-nemers zijn er vanaf november 2016 delen van deze Mare Dialoog te bekijken achter de login.

In de reeks Mare Dialogen presenteren wij....

Wessel-Ganzevoort-Mare-dialoog

Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Wessel Ganzevoort

Marieke en Wessel gaan met elkaar en de zaal in dialoog over leiderschap bij innovatie en vernieuwing.

Wessel is auteur, bedrijfskundige, organisatie-adviseur en hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze dialoog over leiderschap bij vernieuwing lijkt ons hoognodig in deze tijd van transformatie. Het vraagt om bezield leiderschap van iedereen. Waarom is vernieuwing er eigenlijk? En hoe geef je dan leiding aan innovatie? Hoe breng je mensen naar vernieuwing? Een prikkelende samenspraak, natuurlijk ook in dialoog met de zaal. Deze dialoog is inspirerend en hulpvaardig voor mensen die leiding mogen geven aan vernieuwing.

We organiseren de Mare Dialoog bij 100 aanmeldingen (een kaartje kost 125 Euro voor niet-Deel-nemers, 110 Euro voor Deel-nemers, incl. BTW), maar je kunt de Mare Dialoog ook boeken voor een congres of voor je bedrijf bij het Sprekershuys. De Mare Dialogen vinden plaats in het midden van het land.

Aanmelden lezing

In de reeks Mare Dialogen presenteren wij....

Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Pim van Lommel

Marieke en Pim gaan met elkaar en de zaal in dialoog over ons bewustzijn.

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn. Pim geeft al jarenlang wereldwijd allemaal lezingen en is een veelgevraagd spreker op belangwekkende conferenties.

We organiseren de Mare Dialoog bij 100 aanmeldingen (een kaartje kost 125 Euro voor niet-Deel-nemers, 110 Euro voor Deel-nemers, incl. BTW), maar je kunt de Mare Dialoog ook boeken voor een congres bij het Sprekershuys.

Aanmelden lezing

In de reeks Mare Dialogen presenteren wij....

Mare Dialoog met Marieke de Vrij en Fred Matser

Marieke en Fred gaan met elkaar en de zaal in dialoog over schaarste.

Fred Matser is humanitarian, ex-ondernemer en initiator van vele initiatieven, niet allen in Nederland, om de mens te inspireren in zijn kracht te blijven en terug te brengen. Hij is ook auteur en spreker. Zijn bezorgdheid over de toekomst van de planeet, is een inspiratiebron voor hem om daadwerkelijk te handelen. “Bestaat er schaarste?”, is de vraag die Fred centraal stelt en waar Marieke ook zo haar inzichten over heeft. In deze dialoog zullen de verschillende kanten van dit onderwerp worden belicht vanuit menselijkheid en wereldburgerschap.

We organiseren de Mare Dialoog bij 150 aanmeldingen (een kaartje kost 125 Euro voor niet-Deelnemers, 110 Euro voor Deel-nemers, incl. BTW), maar je kunt de Mare Dialoog ook boeken voor een congres bij het Sprekershuys.

Aanmelden lezing