Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Platform Bezield Leiderschap 2019

Platform Bezield Leiderschap 2019

8 & 9 November 2019 | Tweedaagse Bezield Leiderschap | Mantinge | Thema’s Onvoorbereide nawerking van het gedane & Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf

read more
Hoogsensitiviteit & Maatschappelijk Bewustzijn

Hoogsensitiviteit & Maatschappelijk Bewustzijn

vrijdag 20 september 2019 | Mantinge | Deze bijeenkomst staat in het teken van het aanscherpen van het
krachtenveld van hoog sensitiviteit. Wie zich wezenlijk toedrachtvaardig hierin onderlegd, kan buitengewoon
veel maatschappelijke vernieuwing activeren.

read more