Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Activiteiten rondom de Naamsoefening in Zeist en Driebergen

Activiteiten rondom de Naamsoefening in Zeist en Driebergen

Brigitte van Bourgonje is ambassadeur van de Naamsoefening en leraar Zelf-Bewust-Zijn. Ze inspireert mensen hun naam te gebruiken als een levenskompas. In haar workshops, trainingen en stilteweekenden neemt de (geboorte)naam een centrale rol in om beter in balans te zijn met jezelf.

Hieronder vind je een overzicht van haar activiteiten rondom de Naamsoefening.

Locatie ZEIST
Studio Karbonkel – Steynlaan 28 – 3701 EG  ZEIST

* Workshopserie: Beter in balans met de kracht van je naam
(Naamsoefening + stem-onthulling)
Lesdata + tijd: Zaterdag 29 september en 24 november van 10.00 – 12.30 uur
Prijs:  € 97,- (2 workshops) | € 55,- per workshop

 

Locatie DRIEBERGEN

*Stilteweekend – Je naam als levenskompas
(o.a. Naamsoefening + stem-onthulling)
Data + tijd:  Zaterdag 16 en zondag 17 februari 2019 van 11.00 – 16.00 uur
Prijs:  € 197,- inclusief vegetarische lunch
Locatie: Landgoed Kraayenberg, Driebergen

Wil je meer weten over de Naamsoefening, uitgebreide informatie over haar activiteiten en/of je aanmelden, ga dan naar asmaraklank.nl of neem contact op met Brigitte van Bourgonje via 010-4209371. Deel-nemers van de Vrije Mare ontvangen 10% korting, indien ze bij aanmelding de code DVM vermelden.

Oefenen met de kracht van je naam – 3 Naamsoefening bijeenkomsten in omgeving Utrecht)

Wil je de kracht van de naamsoefening ervaren?

 

Margriet Dings geeft weer een nieuwe reeks bijeenkomsten in november en december.

De naamsoefening, geïnspireerd door Marieke de Vrij, is een eenvoudige en krachtige oefening. Ze draagt onder andere bij aan een beter contact met wie je in essentie bent en zet je bewuster in je eigen energieveld. Hierdoor ervaar je jezelf bewuster: wie ben ik, wat wil ik, wat is goed voor mij. Ook leert deze oefening je goed bij jezelf te blijven in uitdagende situaties en maakt deze oefening je bewuster van je lichaam. Dit maakt dat je de signalen van je lichaam beter kunt waarnemen.

Het is een geleide meditatieoefening in een groep. Dit betekent dat ik je begeleid door de naamsoefening heen. Je krijgt geluidsopnames zodat je zelf kunt oefenen.

Ben je nog niet bekend met de Naamsoefening en wil je je al voorbereiden, koop dan hier het boek ‘Ik beken mijn naam’ van Marieke de Vrij

Data: zaterdagochtend 10 en 24 november en 8 december
Tijd: van 10 u tot 11.45 u
Locatie: Westbroekse Binnenwerg 20, Tienhoven (bij Utrecht)
Kosten: €90,- voor 3 bijeenkomsten – deel-nemers van De Vrije Mare ontvangen 10% korting
Aanmelden:  info@margrietdingsnatuurlijk.nl of 06-45432363
Voor meer informatie: www.margrietdingsnatuurlijk.nl

Verdiepingsdag ‘Verbinding tussen Culturen’

Op donderdag 22 november organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:

Verbinding tussen culturen

 

Voor wie?
Deze dag is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen verschillende culturen. Nu bestaan er nog veel (voor)oordelen ten aanzien van elkaar die tot misverstanden en verwijdering aanleiding geven.

Als mensen de onderlinge verschillen weten te waarderen, zijn in essentie alle culturen aanvullend op elkaar.

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof en Laila Meliani

Inspiratie voor deze middag

In de menselijke samenleving is samenwonen met gelijkgestemden menigmaal niet mogelijk in de mate die men zelf wenselijk acht. Wanneer culturele verschillen daarnaast invloed uitoefenen t.a.v. hoe men elkander ervaart en bejegent, dan kan het van wezenlijk belang zijn de verschillen te eren, te onderkennen en tegemoet te treden op een wijze die gelijkgestemdheid doet bereiken voor zover als mogelijk. Deze dag staat in het teken van verbroedering omdat dieper aangelegen in ieder mens de wens bestaat zich dieper verbonden te kunnen gedragen met wie hij feitelijk uitstaat. Verschillen worden in deze middag vereenvoudigd waardoor waarneming van elkaar makkelijker vlot en diepzinniger gevonden wordt.”

Klik hier voor de film over Verdraagzaamheid.

Programma:
• Inleidingen Marleen Oosterhof en Laila Meliani
• Lezing Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Donderdag 22 november 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,- of € 85,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.

Inspiratiedag ‘Met hart en ziel ouder worden’ in Baarn

Graag nodigen wij je uit voor de inspiratiedag

 

Met hart en ziel ouder worden


Zaterdag 24 November 2018 in Baarn

Een dag voor de ouder wordende mens en iedereen die verdieping zoekt op vragen over het leven en ouder worden of zich hiertoe aangesproken voelt.

Wie innerlijk vervuld is van zinvolheid en betekenis, verdraagt de ouderdom niet als last maar als vol van betekenis die zijn voleinding vindt in het leven hier op aarde.

Verlies ondergaan en daardoor steeds dieper beseffen waartoe het leven leidt, maakt dat velen het ouder worden wankelmoedig betreden.


“Wie bezield de ouderdom wenst te betreden vanuit een innerlijk open gemoed, om te ervaren wat ouderdom bijdraagt aan het leven zelf, vindt inspiratie en medestanders op deze dag en veel inhoud ter verdieping.

We ontmoeten je graag op 24 november in Baarn!

 


Programma in grote lijnen

Ochtend:
• ‘Persoonlijke’ presentatie van enkele deelnemers aan BOW over de betekenis van de door Marieke doorgegeven informatie voor hen zelf en hun leven als oudere.
• Marieke geeft aanvullingen op deze presentaties.
• Schouwing door Marieke: zij benoemt de thema’s die zij waarneemt in de groep aanwezigen.

Middag:
Centraal in de middag: Marieke gaat in op vragen van aanwezigen.

Locatie: Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN, Baarn
Datum en tijd: zaterdag 24 november 2018. Kerk open om 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, tot 16.30 uur.

Kosten:
• € 75 of € 65 afhankelijk van inkomen. Koffie, thee en (ook vegetarische) lunch inbegrepen.
• Bent u Deelnemer van De Vrije Mare dan krijgt u € 7,50 korting.
• Mochten de kosten voor u een belemmering zijn, neem dan per mail contact op met Hanneke Hoekstra: methartenziel24nov@kpnmail.nl

 Inschrijven en vragen:
Inschrijven kan uitsluitend per mail bij Hanneke Hoekstra: methartenziel24nov@kpnmail.nl . Zij reageert ook op de door u per mail gestelde vragen. Graag bij uw inschrijving vermelden: naam, adres, telefoon, e-mailadres.

Stilte- en inspiratiedag Zelfgeloof, intentie en realiteitszin – nog 2 plaatsen vrij!

Op vrijdag 14 december a.s. vindt er weer een nieuwe inspiratie/stiltedag plaats in Mantinge. Als thema staat dit keer centraal “Zelfgeloof, intentie en realiteitszin”.

ZELFGELOOF, INTENTIE EN REALITEITSZIN
Innerlijk zelfgeloof blijft intact wanneer een mens zichzelf niet afvalt
en bekritiseert nadat men vanuit goede intentie zaken heeft trachten te realiseren.
Wanneer een zuivere intentie niet of onvoldoende leidt tot wat men beoogde,
dan doet men zichzelf vaak tekort door afvallig zich tot zichzelf te keren.
Hiermee verkleint men de innerlijke inzet die zich in het dagelijkse niet heeft kunnen of mogen realiseren.
Wie zichzelf beschouwt, intentioneel goedkeurend, verliest geen eigenwaarde en schoolt zichzelf gaandeweg bij in realiteitszin.
Zie daarom immer aan dat zuivere intentie een scholingsweg uitbeeldt in doen. Heb jezelf lief ten overstaande van anderen óók wanneer oorspronkelijke intentie niet haalbaar blijkt te zijn. Met andere woorden. Het is van belang het vertrouwen in jezelf niet kwijt te raken als iets wat je intentioneel goed wilde doen niet heeft uitgepakt zoals je hoopte. Intentie leidt tot nieuwe wegen inslaan die zich nog dienen te gaan bewijzen. Eerbiedig deze persoonlijke scholingsweg.

 

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 14 december 2018. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-, € 100,- of  €125,- naar keuze, inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327

Stiltedag – Inspiratie – Verdieping

Verdiepingsdag – Balans vinden tussen zorg verlenen en zelfzorg

Op vrijdag 15 februari 2019 organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:
Balans tussen zorg verlenen aan anderen versus Zelfzorg en Zelfbehoud

Door wie?
Marieke de Vrij en Jules van der Veldt i.s.m. Ellen van Pelt

Inspiratie voor deze verdiepingsdag
“Wie in zorg staat naar anderen, frequent, periodiek of blijvend, komt menigmaal voor de vraag te staan hoe zorg ten aanzien van
zichzelf hierin aanbod komt.
Zorgverleners in algemene zin, mantelzorgers maar ook zij die
persoonlijke uitstaan met zorg naar anderen, verliezen menigmaal, in meer of mindere mate, contact met zichzelf.
Hoe waardevol om te gaan met de zorgoproep naar jezelf toe, terwijl je zorg voelt naar anderen?
Hoe doorbreek je het taboe dat niet alleen de ander ertoe doet die zorgverlening behoeft maar jij evenzo zelfzorg nodig hebt in de taak
daarnaar toe vanuit zelfbehoud.

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 15 februari 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang
11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en
vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De
Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en
betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt
vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.