Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

‘Je naam als levenskompas’ kennismakingsdagen in Rotterdam en stilteweekend in Driebergen

Brigitte van Bourgonje is ambassadeur van de Naamsoefening en leraar Zelf-Bewust-Zijn. Ze inspireert mensen hun naam te gebruiken als een levenskompas. In haar workshops, trainingen en stilteweekenden neemt de (geboorte)naam een centrale rol in om beter in balans te zijn met jezelf.

Kennismakingsdag – Je naam als levenskompas
Vrijdag 25 januari 2019
Tijdstip A: 10.30-11.15 uur B: 14.00-15.15 uur C: 19.30-20.45 uur
€ 25,- p.p. per workshop | Plaats: AsmaraKlank – Trondheimpad 46 – ROTTERDAM

 

Stilteweekend – Je naam als levenskompas
Zaterdag 16 en zondag 17 februari 2019 van 11.00-16.30 uur
€ 247,- p.p. inclusief biologische lunch en stiltemeditatie op MP3, exclusief overnachting
Plaats: Landgoed Kraaybeekerhof – Diederichslaan 25a – DRIEBERGEN

Wil je meer weten over de Naamsoefening, uitgebreide informatie over haar activiteiten en/of aanmelden, ga dan naar www.asmaraklank.nl of neem contact op met Brigitte van Bourgonje via 010-4209371. Deelnemers van de Vrije Mare ontvangen 10% korting, indien ze bij aanmelding de code DVM vermelden.

Verdiepingsdag – Balans vinden tussen zorg verlenen en zelfzorg

Op vrijdag 15 februari 2019 organiseert De Vrije Mare een verdiepingsdag:

Balans tussen zorg verlenen aan anderen versus Zelfzorg en Zelfbehoud

Door wie?
Marieke de Vrij en Jules van der Veldt i.s.m. Ellen van Pelt

Voor wie is deze dag?
Voor zorgverleners en mantelzorgers en verder voor iedereen die zich aangesproken voelt door dit onderwerp!

Inspiratie voor deze verdiepingsdag
“Wie in zorg staat naar anderen, frequent, periodiek of blijvend, komt menigmaal voor de vraag te staan hoe zorg ten aanzien van zichzelf hierin aan bod komt.

Zorgverleners in algemene zin, mantelzorgers maar ook zij die persoonlijk uitstaan met zorg naar anderen, verliezen menigmaal, in meer of mindere mate, contact met zichzelf.

Hoe waardevol om te gaan met de zorgoproep naar jezelf toe, terwijl je zorg voelt naar anderen?

Hoe doorbreek je het taboe dat niet alleen de ander ertoe doet die zorgverlening behoeft maar jij evenzo zelfzorg nodig hebt in de taak daarnaar toe vanuit zelfbehoud.

Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 15 februari 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang
11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en
vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De
Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en
betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met deze gegevens wordt
vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.

Stilte- en Inspiratiedag – Zelfbelofte

Op vrijdag 8 maart a.s. vindt er weer een nieuwe inspiratie/stiltedag plaats in Mantinge.

Het thema voor deze dag is: Zelfbelofte

 

ZELFBELOFTE

In wezen wenst de mens zich te bewegen naar innerlijke verzelfstandiging van wenskracht.

Om hiermee zich zélf te beloven zich serieus te begeven op het pad van ontwikkeling van dát wat men wenst te bereiken.

Menigmaal wordt de wens hiertoe te weinig diepgaand verkent én doet daarmee tekort aan het oproepingsvermogen zichzelf van verandering te voorzien.

Hoe wézenlijk wensend is de mens in relatie tot waar hij zich toe wenst te richten?
Wat valt hieraan te verbeteren en is verbeterdrang op te roepen hierin in zichzelf?
Hoe kan zelfbelofte een uitdrukking worden van intentie tot wezenlijke realisering van wat men behoeft op het eigen ontwikkelingspad?

Deze dag versterkt je intentie én zelfbelofte ter realisering van een ontwikkelingspad dat men vrijwillig inzet.

 

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 8 maart 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-, € 100,- of  €125,- naar keuze, inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf je lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327

Stiltedag – Inspiratie – Verdieping

Platform Bezield Leiderschap 2019

Uitnodiging Bezield Leiderschap 2019

Verbinding tussen Ziel en Zakelijkheid

 

 

Bezield Leiderschap

Een natuurlijke, bezielde leider zijn; dat is een positie die veel van je eist. De vraag naar dit type leiderschap is in veel organisaties echter niet aan de orde. Integendeel, leiderschapsrollen worden vaak clichématig vervuld waarbij het aangeleerde gedrag een groter aandeel inneemt dan het benutten van natuurlijk leiderschap in jezelf. Een grondhouding van gehoorzaam zijn aan verwachtingen van buitenaf met betrekking tot het vervullen van een leiderschapsrol voert dan de boventoon. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan een specifiek deel in je; jouw natuurlijke leiderschapspotentie. Pas op het moment dat je écht durft te onderzoeken wie jij als leider bent, dan kun je jouw eigen natuurlijke leiderschap met verve gaan bekleden. Dat is dus wezenlijk anders dan de aangeleerde rol. Dit is de rol die duurzame resultaten neerzet.

In het platform Bezield Leiderschap word je ondersteund in hoe je aangeleerde patronen losweekt en hoe je kan komen tot natuurlijke echtheid van jouw persoonlijk leiderschap.

2019

Bezield Leiderschap in 2019 bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

– donderdag 14 en vrijdag 15 maart
– donderdag 7 en vrijdag 8 november

 

Het thema voor het eerste blok is Onvoorbereide nawerking van het gedane

Veel veroorzakend zijn geeft soms nadien besluiteloosheid ten aanzien van wat dit gedane wéér veroorzaakt. Met als gevolg dat men liever zaken niet vooruit hierover wenst te weten. Dit creëert juist kortsluiting later door zaken die ontstaan zijn maar niet nauwgezet gevolgd zijn.

Hoe oplettendheid behouden bij veelvragende aangelegenheden is waar de eerste bijeenkomst over gaat. Kortom; meer doen creëert vaak nog meer uiteenlopende zaken. Daar benauwd voor zijn, creëert onrust later door tekortkoming in navolging van wat men reeds verricht heeft. Hoe dit te voorkomen is waar deze bijeenkomst over gaat.

Het thema voor het tweede blok is Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf

Zuiver spreken vraagt moed en volhouding ten bate van zichzelf en anderen. Wie zich zuiver spreken eigen maakt, schept een voorbeeldfunctie voor anderen die zich hierdoor aangesproken weten. Volgzaamheid hierin te betrachten door anderen is van een andere orde. Niet eenieder staat zuivere omgang voor.

 

Hoe je hiertoe te verhouden, is waar deze tweede bijeenkomst over gaat. Om te voorkomen dat het hart overbelast raakt in de wirwar van uitdrukkingsgezindheid bij derden. Met andere woorden: jezelf blijven liefhebben in zuivere uitdrukkingsvaardigheid krijgt niet immer de respons die je wenst of verdient.

Hoe hiermee om te gaan is een zoekend proces om eerbaar jezelf hierin te handhaven.

Opzet van bijeenkomsten:

Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de deelnemers van Bezield Leiderschap aan de hand van de thema’s aan de slag gaan met zaken waarmee zij zich geconfronteerd zien in de praktijk, zodat ieder zich maximaal kan verdiepen op de eigen rol en de toepassing van het bovenstaande in het dagelijkse werk.

 

Datum, tijden en locatie

Blok 1: donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
Blok 2: donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019

Voor beide blokken geldt:

Eerste dag (donderdag):
• Ontvangst met thee en koffie tussen 10.30 uur en 11.00 uur.
• Aanvang programma om 11.00 uur tot ongeveer 20.00 uur (inclusief lunch en diner).

Tweede dag (vrijdag):
• Ontvangst om 10.00 uur.
• Aanvang programma om 10.15 uur tot 16.45 uur (inclusief lunch).

De bijeenkomsten vinden plaats in Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24 te Mantinge.

 

Overnachting
De overnachting tussen de 1e en de 2e dag van de training dien je zelf te regelen. Er is een lijst met hotel- en B&B-adressen in de nabije omgeving van Mantinge die je bij de organisatie kunt opvragen.

 

Kosten
De tarieven voor BL 2019 bedragen als volgt:
– voor privépersonen en ZZP-ers: € 720,00 excl. BTW (€ 871,20 incl. BTW)
– voor deelnemers vanuit bedrijven: € 1.096,25 excl. BTW (€1.326,46 incl. BTW)
Deel-nemers van De Vrije Mare genieten 10% korting.

Inlichtingen en aanmelden bij Rutger Beekelaar, te bereiken via info@devrijemare.nl

Stuur een email met telefoonnummer, dan wordt je teruggebeld. Met elke nieuwe deelnemer wordt een intake gedaan door één van de leden van de organisatie. Het doel is verwachtingen over en weer vooraf met elkaar af te stemmen.

 

De Vrije Mare dag voor deel-nemers en introducés

De Vrije Mare dag voor deel-nemers en introducés
Zaterdag 6 april 2019
Maarn

Ook dit jaar zijn er weer twee ‘De Vrije Mare dagen’ voor deel-nemers en introducés. Het thema met de inspiratie voor deze voorjaarseditie volgt later in deze agenda en deel-nemers krijgen ook een uitnodiging per mail.

Deze dagen worden altijd druk bezocht en zijn een cadeautje voor iedereen die betalend deel-nemer is van deze website van Marieke de Vrij en het team van De Vrije Mare.

Wil je ook deel-nemer worden of weten wat het inhoudt? Kijk dan even hier voor meer informatie.

 

Tweedaagse Bezield Ouder Worden – voorjaarseditie

Bezield Ouder Worden Voorjaarseditie
woensdag 10 en donderdag 11 April 2019
in Mantinge

 

Sinds enige jaren vinden er bijeenkomsten plaats met het thema ‘Bezield Ouder Worden’. De hiernavolgende tekst is de inspiratie die als basis heeft gediend voor de start van deze bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan samenvattingen van deze themadagen. De samenvattingen volgen t.z.t. op deze website en zijn dan toegankelijk voor deel-nemers van De Vrije Mare.

Nadere informatie over deze dag volgt zo spoedig mogelijk in deze agenda.

Inspiratie-Bezield-Ouder-Worden_def1.pdf