Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Platform Bezield Leiderschap 2019

Platform Bezield Leiderschap 2019

7 & 8 November 2019 | Tweedaagse Bezield Leiderschap | Mantinge | Thema’s Onvoorbereide nawerking van het gedane & Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf.

read more
Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken

Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken

Donderdag 12 december 2019 | Verdiepingsdag: Geld en geldstromen spiritueel bekeken | De waarde van gelduitwisseling als verbindingskracht | Waarom voelt de een altijd een tekort aan geld terwijl er objectief gezien genoeg geld is om te leven? Wat is ‘genoeg’ geld voor de een en voor de ander?

read more
Inspiratiedag: Bevorderen eigenwaarde

Inspiratiedag: Bevorderen eigenwaarde

Inspiratiedag 13 december 2019 | Bevorderen eigenwaarde | Wie veel energie verliest door gedragingen en belevingen van verontwaardiging, doet er wijs aan om zich te realiseren hoe wezenlijk het is de eigen waarde te voeden.

read more

Inspiratiedagen in 2019/2020

Om alvast in je agenda te zetten | Mantinge | Inspiratiedagen o.l.v. Marieke de Vrij. | vrijdag 11 oktober 2019 – vrijdag 13 december 2019 – vrijdag 22 mei 2020

read more