Doen - Workshops

Ontmoetingen voor verdieping.

Op deze pagina’s tref je de workshops aan die voor de komende tijd gepland staan. Soms vermelden we hier ook workshops zonder datum: die gaan we dan pas organiseren als er genoeg deelnemers zijn. De workshops worden vaak door derden georganiseerd. We vermelden er expliciet bij of er een deel-nemers korting geldt en zo ja, hoe hoog de korting is.

Workshop keurmerken en dierenwelzijn

Keurmerken & Dierenwelzijn: Zie je door de bomen nog het bos?

Wil jij graag bewuste keuzes maken bij de aanschaf van je boodschappen en rekening houden met dierenwelzijn en milieu? Duizelt het je ook regelmatig wat de verschillen zijn tussen de verschillende keurmerken? En in hoeverre zijn de verschillende keurmerken echt dierwaardig?

Bij dierenwelzijn gaat het om het lichamelijke én geestelijke welzijn van dieren, over hoe ze leven en verzorgd worden. In Nederland zijn regels opgesteld voor de huisvesting, het vervoeren en slachten van dieren. Die regels zijn te vinden in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoort erop toe te zien dat bedrijven zoals veehouderijen, fokkerijen, transportbedrijven en slachterijen zich aan de regels houden.

Hoe een dier is gehouden, is niet te zien aan het vlees of de eieren. Je moet afgaan op de informatie van de verkoper of de verpakking. Er bestaan verschillende keurmerken voor dierenwelzijn, zoals het Scharrel- en Beter Leven Keurmerk die je helpen om sneller een bewuste keus te maken. Daarnaast hebben veel supermarkten eigen beeldmerken, zoals ‘Weidezuivel’ en ‘Jumbo Bewust’ én heb je ook nog het EKO-keurmerk en het Demeter-keurmerk. Zie jij het verschil nog?

Tijdens de themaochtend zetten we de verschillende keurmerken op een rij aan de hand van een Boodschappenhulp Dierenwelzijn en Milieu. Waar kun je op letten bij de aanschaf van eieren en vlees? Lopen scharreldieren altijd buiten? Zijn vier sterren echt diervriendelijk of zijn ze een wassen neus? Is het mogelijk om alle dierenrechten te verankeren in een keurmerk?

Wij houden een pleidooi voor een 10 sterrenkeurmerk!

Praktische informatie
Datum: Zaterdag 6 april 2019
Tijd: 10.00 – 12.30 uur (ontvangst vanaf 9.45 uur)
Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn
Spreker: Wim van Oort, ambassadeur Dierenwelzijn van Stichting De Vrije Mare.
Deelnamekosten: € 10.–, koffie en thee inbegrepen. Vrienden en donateurs van De Vrije Mare kunnen kosteloos deelnemen
Aanmelding: contact@dierenperspectief.nl
Informatie: contact@dierenperspectief.nl

Stilte- en Inspiratiedag – Zelfbelofte

Op vrijdag 8 maart a.s. vindt er weer een nieuwe inspiratie/stiltedag plaats in Mantinge.

Het thema voor deze dag is: Zelfbelofte

 

ZELFBELOFTE

In wezen wenst de mens zich te bewegen naar innerlijke verzelfstandiging van wenskracht.

Om hiermee zich zélf te beloven zich serieus te begeven op het pad van ontwikkeling van dát wat men wenst te bereiken.

Menigmaal wordt de wens hiertoe te weinig diepgaand verkent én doet daarmee tekort aan het oproepingsvermogen zichzelf van verandering te voorzien.

Hoe wézenlijk wensend is de mens in relatie tot waar hij zich toe wenst te richten?
Wat valt hieraan te verbeteren en is verbeterdrang op te roepen hierin in zichzelf?
Hoe kan zelfbelofte een uitdrukking worden van intentie tot wezenlijke realisering van wat men behoeft op het eigen ontwikkelingspad?

Deze dag versterkt je intentie én zelfbelofte ter realisering van een ontwikkelingspad dat men vrijwillig inzet.

 

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 8 maart 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: € 85,-, € 100,- of  €125,- naar keuze, inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf je lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327

Stiltedag – Inspiratie – Verdieping

Platform Bezield Leiderschap 2019

Uitnodiging Bezield Leiderschap 2019

Verbinding tussen Ziel en Zakelijkheid

 

 

Bezield Leiderschap

Een natuurlijke, bezielde leider zijn; dat is een positie die veel van je eist. De vraag naar dit type leiderschap is in veel organisaties echter niet aan de orde. Integendeel, leiderschapsrollen worden vaak clichématig vervuld waarbij het aangeleerde gedrag een groter aandeel inneemt dan het benutten van natuurlijk leiderschap in jezelf. Een grondhouding van gehoorzaam zijn aan verwachtingen van buitenaf met betrekking tot het vervullen van een leiderschapsrol voert dan de boventoon. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan een specifiek deel in je; jouw natuurlijke leiderschapspotentie. Pas op het moment dat je écht durft te onderzoeken wie jij als leider bent, dan kun je jouw eigen natuurlijke leiderschap met verve gaan bekleden. Dat is dus wezenlijk anders dan de aangeleerde rol. Dit is de rol die duurzame resultaten neerzet.

In het platform Bezield Leiderschap word je ondersteund in hoe je aangeleerde patronen losweekt en hoe je kan komen tot natuurlijke echtheid van jouw persoonlijk leiderschap.

2019

Bezield Leiderschap in 2019 bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

– donderdag 14 en vrijdag 15 maart
– donderdag 7 en vrijdag 8 november

 

Het thema voor het eerste blok is Onvoorbereide nawerking van het gedane

Veel veroorzakend zijn geeft soms nadien besluiteloosheid ten aanzien van wat dit gedane wéér veroorzaakt. Met als gevolg dat men liever zaken niet vooruit hierover wenst te weten. Dit creëert juist kortsluiting later door zaken die ontstaan zijn maar niet nauwgezet gevolgd zijn.

Hoe oplettendheid behouden bij veelvragende aangelegenheden is waar de eerste bijeenkomst over gaat. Kortom; meer doen creëert vaak nog meer uiteenlopende zaken. Daar benauwd voor zijn, creëert onrust later door tekortkoming in navolging van wat men reeds verricht heeft. Hoe dit te voorkomen is waar deze bijeenkomst over gaat.

Het thema voor het tweede blok is Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf

Zuiver spreken vraagt moed en volhouding ten bate van zichzelf en anderen. Wie zich zuiver spreken eigen maakt, schept een voorbeeldfunctie voor anderen die zich hierdoor aangesproken weten. Volgzaamheid hierin te betrachten door anderen is van een andere orde. Niet eenieder staat zuivere omgang voor.

 

Hoe je hiertoe te verhouden, is waar deze tweede bijeenkomst over gaat. Om te voorkomen dat het hart overbelast raakt in de wirwar van uitdrukkingsgezindheid bij derden. Met andere woorden: jezelf blijven liefhebben in zuivere uitdrukkingsvaardigheid krijgt niet immer de respons die je wenst of verdient.

Hoe hiermee om te gaan is een zoekend proces om eerbaar jezelf hierin te handhaven.

Opzet van bijeenkomsten:

Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de deelnemers van Bezield Leiderschap aan de hand van de thema’s aan de slag gaan met zaken waarmee zij zich geconfronteerd zien in de praktijk, zodat ieder zich maximaal kan verdiepen op de eigen rol en de toepassing van het bovenstaande in het dagelijkse werk.

 

Datum, tijden en locatie

Blok 1: donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
Blok 2: donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019

Voor beide blokken geldt:

Eerste dag (donderdag):
• Ontvangst met thee en koffie tussen 10.30 uur en 11.00 uur.
• Aanvang programma om 11.00 uur tot ongeveer 20.00 uur (inclusief lunch en diner).

Tweede dag (vrijdag):
• Ontvangst om 10.00 uur.
• Aanvang programma om 10.15 uur tot 16.45 uur (inclusief lunch).

De bijeenkomsten vinden plaats in Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24 te Mantinge.

 

Overnachting
De overnachting tussen de 1e en de 2e dag van de training dien je zelf te regelen. Er is een lijst met hotel- en B&B-adressen in de nabije omgeving van Mantinge die je bij de organisatie kunt opvragen.

 

Kosten
De tarieven voor BL 2019 bedragen als volgt:
– voor privépersonen en ZZP-ers: € 720,00 excl. BTW (€ 871,20 incl. BTW)
– voor deelnemers vanuit bedrijven: € 1.096,25 excl. BTW (€1.326,46 incl. BTW)
Deel-nemers van De Vrije Mare genieten 10% korting.

Inlichtingen en aanmelden bij Rutger Beekelaar, te bereiken via info@devrijemare.nl

Stuur een email met telefoonnummer, dan wordt je teruggebeld. Met elke nieuwe deelnemer wordt een intake gedaan door één van de leden van de organisatie. Het doel is verwachtingen over en weer vooraf met elkaar af te stemmen.

 

De Vrije Mare dag voor deel-nemers en introducés

Inspiratie voor deze dag

ZELFCONTROLE EN GEMAKZUCHT
Zelfcontrole kan aanleiding zijn voor over-kritische benadering.
Níet alleen tot zichzelf gericht maar ook tot anderen met wie men omgaat.
Onbewust zijn van hoe men zich beweegt in het leven zelf, maakt dat té
moeiteloos aanvaard wordt hoe men zichzelf uitdrukt. Dit zonder
correctiedrang tot zichzelf wanneer dit geschiedt ten nádele van anderen.
Tegelijkertijd bevindt men zich evenwel te midden van anderen zonder dat
hún gedragingen overwegingen oproepen hoé hier feitelijk zelf
persoonlijk mee omgegaan wordt.
Wie té kritisch bewust is, is over alert.
Wie géén bewustzijn nastreeft, noch van zichzelf en tot anderen, bemerkt te
weinig op wat bewustzijnsontwikkeling kan vragen en bijdragen.
Hoe vindt men in zichzelf het midden weer om zichzelf aan te nemen,
zelfbewust en bemoedigend, op een wijze die bewustzijnsontwikkeling voorstaat? Deze dag staat in het teken hiervan.

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.30 uur
Opening door de bestuursleden
13.30 – 13.45 uur
Stilte c.q. fysieke oefening om te landen door Marieke.
Het accent zal liggen op de nieuwste doorgevingen op de inspiratie van deze dag.
13.45 – 15.00 uur
Marieke geeft door middel van een groepsschouwing de
ontwikkelingspoorten vrij t.a.v. de inspiratie van deze dag.
15.00 – 15.30 uur
Theepauze
15.30 – 16.30 uur
Verdere verdieping en concretisering op de inspiratie en de ontwikkelingspoorten.
Het onderling delen, stellen van vragen en het bewust worden
van dat wat dit met je doet, ook in fysieke zin, staat centraal.
16.30 – 17.00 uur
Eindverdieping en afsluiting
Alle deel-nemers aan deze dag ontvangen namens de Stichting bij het verlaten van de zaal een aandenken en via de mail de ontwikkelingspoorten en de totale uitschrijving van de middag.

Workshop DierenPerspectief
In de ochtend, van 10.00 – 12.30 uur, wordt vanuit DierenPerspectief
de workshop ‘Keurmerken & Dierenwelzijn: Zie je door de bomen nog het bos?’ aangeboden voor mensen die belangstelling hebben voor Dierenwelzijn.
Zie voor het thema en programma www.dierenperspectief.nl/agenda.
De kosten voor deze workshop bedragen € 10,- per persoon. Graag contant ter plekke betalen. Ben je deelnemer of donateur van De Vrije Mare, dan is deelname gratis.

De Boekentafel staat voor je klaar.
Neem alvast een kijkje op: www.devrijemare.nl/boeken-tijdschrift-vrij –  je kunt ook pinnen

Aanmelding, kosten en introducés`
Iemand kennis laten maken met het werk van De Vrije Mare? Voor deelnemers en donateurs is de toegang gratis. Introducees betalen € 10,- per persoon, maximaal 2 introducees per persoon.

Kom je ook? Meld je deelname en die van je introducees aan.
Aanmelden: mooiebijeenkomsten@devrijemare.nl of bel ons secretariaat 058-7854780
TIP! Wanneer je zacht wil zitten, neem een kussentje mee.

Locatie: Ontmoetingskapel – Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

Met de auto vanuit Utrecht
Richting Arnhem A12; afslag Maarn einde afrit rechtsaf ‘Maarn-Zuid’.
Direct eerste weg linksaf (Maarns Grindweg).
Eerste weg linksaf (Kapelweg).

Met de auto vanuit Arnhem
Richting Utrecht A12, afslag Maarsbergen einde afrit linksaf.
Spoor over, eerste weg linksaf (Tuindorperweg).
Volgen tot het centrum van Maarn.
Linksaf twee tunneltjes onderdoor.
Direct rechts (Kapelweg).

Met het openbaar vervoer
Vanaf Utrecht met de trein naar station Maarn (= richting Rhenen),
reistijd vanaf Utrecht 15 minuten,
vanaf het station Maarn is het 10 minuten lopen.
Route: via de trap verlaat je het station, beneden rechtsaf, de tunnel onderdoor
en daarna direct rechts, de Kapelweg volgen.

Tweedaagse Bezield Ouder Worden – Zelfbewustzijn én onzekerheid

BEZIELD OUDER WORDEN: ZELFBEWUSTZIJN ÉN ONZEKERHEID’

woensdag 10 en donderdag 11 april 2019

Voor wie? Ouderen die voelen dat ze vanuit een toenemend bewustzijn de oproep ervaren om bezieling een belangrijke plek in hun leven te geven.

Door wie? Marieke de Vrij en Jules van der Veldt

Inhoud van deze tweedaagse.
Bezield Ouder Worden is een ontdekkingsreis voor persoonlijke groei, met praktische handaanreikingen en bewustzijnsvergroting, in contact met je diepere zelf.

Met een toenemend bewustzijn zal de oproep om vanuit bezieling voor je eigen kracht te gaan staan sterker gevoeld worden. Vrijgeven van eigen verworvenheden op een natuurlijke niet opleggende wijze is één van de essenties van deze levensfase.

Als je ouder wordt lijkt het ook tijd te zijn om je rugzak zo licht mogelijk te maken en alleen het essentiële verder mee te nemen. Je stelt jezelf mogelijk vragen als: Wat is dat dan voor mij? Kan ik vertrouwen op mezelf en mijn diepste weten?

De deelnemers helpen elkaar tijdens deze ontdekkingsreis door eigen beelden en gevoelens te delen. Ook door elkaar op basis van betrokkenheid en verwondering te bevragen en daarmee verdieping van inzicht en inspiratie te bereiken.

Programma:
Inleiding en verdieping door Marieke op het thema van de bijeenkomst: aan de hand van de specifiek daarvoor vrijgegeven inspiratie. Op basis van vragen van de deelnemers verdere verdieping op de in de groep aanwezige thema’s.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: 1e dag:      inloop vanaf 10.30 uur en starten om 11 uur. Einde omstreeks 20.00
2e dag:      inloop vanaf 09.30 uur en starten om 10.00 uur.  Einde omstreeks 16.00 uur

Kosten: € 275,- . Koffie, thee, 2 keer lunch en een warme maaltijd (op de 1e dag) inbegrepen. Exclusief overnachting.  Deze zelf te regelen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten 10% korting. graag even aangeven bij je aanmelding.

Aanmelden en informatie: Patricia Pontier, 06-53584804. Stuur een email met je naam, volledige adres en telefoonnummer(s) naar ppontier@xs4all.nl.

 

 

Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding.

We maken deze ontdekkingsreis met maximaal 18 deelnemers.

 

De lijst met de contactgegevens van de deelnemers word je vooraf  gemaild, zodat je ook samen kunt reizen als je dat wenst.

 

 

 

Inspiratie-Bezield-Ouder-Worden_def1.pdf

Verdiepingsdag Hoogsensitiviteit in relatie tot overprikkeling en balans hervinden.

Verdiepingsdag – vrijdag 10 mei 2019
Hoogsensitiviteit in relatie tot overprikkeling en balans hervinden.

Vermoeidheid door overprikkeld zijn, mede door hoogsensitieve waarnemingen,
is veelvoorkomend in deze tijd.
Wie het vele wat, ongemerkt en gemerkt, hem raakt niet goed meer kan besturen leidt innerlijk aan diffuusheid en verzwakking van gestel.
Zichzelf opmerkzaam blijven volgen wordt extra bemoeilijkt, daar overprikkeling het natuurlijk zelf-beleven aantast. In de veelvoud der dingen, waar men onbewust en bewust mee uitstaat, wordt het steeds minder eenvoudig zichzelf goed gecentreerd te hervinden.
Deze dag staat in het teken van jezelf zelfbewust herijken.
Hoogsensitiviteit vertegenwoordigd immers een gave die slechts vanuit een diepe zelfverankering gehonoreerd kan worden.
Hóe overprikkeling de baas te worden en de juiste balans te behouden voor de toekomst, vormen de leidraad op deze dag”.


Programma:
• Lezing en oefeningen Marieke de Vrij
• Gelegenheid tot vragen stellen.


Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Datum en Tijd: Vrijdag 10 mei 2019. Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur

Kosten: € 75,-, € 85,- of  100,- naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.

Aanmelden en informatie: Ellen van Pelt, info@ellenvanpelt.nl, 06-45103327
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail. De lijst met deze gegevens wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u ook samen kunt reizen als u dat wenst. Betaling vindt op de dag zelf plaats.