Verbinding tussen Ziel en Zakelijkheid

Bezield Leiderschap
Een natuurlijke, bezielde leider zijn; dat is een positie die veel van je eist. De vraag naar dit type leiderschap is in veel organisaties echter niet aan de orde. Integendeel, leiderschapsrollen worden vaak clichématig vervuld waarbij het aangeleerde gedrag een groter aandeel inneemt dan het benutten van natuurlijk leiderschap in jezelf. Een grondhouding van gehoorzaam zijn aan verwachtingen van buitenaf met betrekking tot het vervullen van een leiderschapsrol voert dan de boventoon. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan een specifiek deel in je; jouw natuurlijke leiderschapspotentie. Pas op het moment dat je écht durft te onderzoeken wie jij als leider bent, dan kun je jouw eigen natuurlijke leiderschap met verve gaan bekleden. Dat is dus wezenlijk anders dan de aangeleerde rol. Dit is de rol die duurzame resultaten neerzet.

In het platform Bezield Leiderschap word je ondersteund in hoe je aangeleerde patronen losweekt en hoe je kan komen tot natuurlijke echtheid van jouw persoonlijk leiderschap.

2019
Bezield Leiderschap in 2019 bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

    • donderdag 14 en vrijdag 15 maart
    • donderdag 7 en vrijdag 8 november
    •  

Het thema voor het eerste blok:
Onvoorbereide nawerking van het gedane
Veel veroorzakend zijn geeft soms nadien besluiteloosheid ten aanzien van wat dit gedane wéér veroorzaakt. Met als gevolg dat men liever zaken niet vooruit hierover wenst te weten. Dit creëert juist kortsluiting later door zaken die ontstaan zijn maar niet nauwgezet gevolgd zijn.

Hoe oplettendheid behouden bij veelvragende aangelegenheden is waar de eerste bijeenkomst over gaat. Kortom; meer doen creëert vaak nog meer uiteenlopende zaken. Daar benauwd voor zijn, creëert onrust later door tekortkoming in navolging van wat men reeds verricht heeft. Hoe dit te voorkomen is waar deze bijeenkomst over gaat.

Het thema voor het tweede blok:
Zuiver uitdrukken versus geen zuivere omgang ontmoeten t.a.v. jezelf
Zuiver spreken vraagt moed en volhouding ten bate van zichzelf en anderen. Wie zich zuiver spreken eigen maakt, schept een voorbeeldfunctie voor anderen die zich hierdoor aangesproken weten. Volgzaamheid hierin te betrachten door anderen is van een andere orde. Niet eenieder staat zuivere omgang voor.

Hoe je hiertoe te verhouden, is waar deze tweede bijeenkomst over gaat. Om te voorkomen dat het hart overbelast raakt in de wirwar van uitdrukkingsgezindheid bij derden. Met andere woorden: jezelf blijven liefhebben in zuivere uitdrukkingsvaardigheid krijgt niet immer de respons die je wenst of verdient.

Hoe hiermee om te gaan is een zoekend proces om eerbaar jezelf hierin te handhaven.

Opzet van bijeenkomsten:
Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de deelnemers van Bezield Leiderschap aan de hand van de thema’s aan de slag gaan met zaken waarmee zij zich geconfronteerd zien in de praktijk, zodat ieder zich maximaal kan verdiepen op de eigen rol en de toepassing van het bovenstaande in het dagelijkse werk.

Datum, tijden en locatie
Blok 1: donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
Blok 2: donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019

Voor beide blokken geldt:
Donderdag
• Ontvangst met thee en koffie tussen 10.30 uur en 11.00 uur.
• Aanvang programma om 11.00 uur tot ongeveer 20.00 uur (inclusief lunch en diner).

Vrijdag
• Ontvangst om 10.00 uur.
• Aanvang programma om 10.15 uur tot 16.45 uur (inclusief lunch).

De bijeenkomsten vinden plaats in Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24 te Mantinge.

Overnachting
De overnachting tussen de 1e en de 2e dag van de training dien je zelf te regelen. Er is een lijst met hotel- en B&B-adressen in de nabije omgeving van Mantinge die je bij de organisatie kunt opvragen.

Kosten
De tarieven voor BL 2019 bedragen als volgt:
– voor privépersonen en ZZP-ers: € 720,00 excl. BTW (€ 871,20 incl. BTW)
– voor deelnemers vanuit bedrijven: € 1.096,25 excl. BTW (€1.326,46 incl. BTW)
Deel-nemers van De Vrije Mare genieten 10% korting.

Inlichtingen en aanmelden bij Rutger Beekelaar, te bereiken via info@devrijemare.nl
Stuur een email met telefoonnummer, dan wordt je teruggebeld. Met elke nieuwe deelnemer wordt een intake gedaan door één van de leden van de organisatie. Het doel is verwachtingen over en weer vooraf met elkaar af te stemmen.

Share This