De meeste huisdieren hebben een bijzondere plaats in het leven van hun baasje.
Ze vervullen belangrijke sociale en emotionele functies en zijn verworden tot ware gezelschapsdieren. Ongewild word je vroeg of laat geconfronteerd met een naderend afscheid. Als gevolg van een hechte wederzijdse band is afscheid nemen bij ernstige ziekte of ouderdom een emotioneel gebeuren. Als verzorger wil je ook in die laatste fase het beste voor je dier. Rond het overlijden van huisdieren is een bloeiende rouwcultuur ontstaan waarbij niet alleen het overleden dier centraal staat, maar steeds vaker ook de eigenaar. De vraag is wat in het belang van het dier én de mens de juiste keuzes zijn.
Afscheid nemen van een geliefd huisdier start met beslissingen over het levenseinde, euthanasie toepassen of natuurlijk laten versterven, alsmede een passend afscheidsritueel. Nadat het dier gestorven is kiezen de meeste eigenaren uit piëteit niet voor destructie, maar voor een begrafenis in de tuin of een dierenbegraafplaats, dan wel een crematie. Als mens samen begraven worden met je gezelschapsdier is slechts op een enkele begraafplaats mogelijk.
Een bewuste keuze voor de laatste rust- en gedenkplaats is ook voor de rouwverwerking en gemoedstoestand van de eigenaar van groot belang. Welk grafmonument of bewaarvoorwerp voor de as kies je? Veel mensen zijn zich niet bewust van wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk is om je vroegtijdig te oriënteren op wat er bij een dierenuitvaart komt kijken. Tijdens deze themabijeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden en te maken keuzes bij een dierwaardig afscheid. En Uitvaartmuseum tot Zover heeft momenteel een boeiende expositie over nieuwe trends: De Laatste Aai!

Programma:
Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van dierenuitvaarten?
 • Welke betekenis hebben dieren voor mensen, sociaal en psychologisch, en wat betekent dat voor verliesverwerking?
 • Welke menselijke projecties worden op dieren geplaatst en wat zegt dit over ons dier- en mensbeeld?
 • Hoe verloopt euthanasie bij dieren?
 • Wanneer kies je voor euthanasie en wanneer voor natuurlijk sterven?
 • Welke afscheidsrituelen tijdens het stervensproces en de daaropvolgende crematie of begrafenis van een dierbaar dier zijn van grote waarde?
 • Hebben andere huisdieren ook de behoefte om afscheid te nemen?
 • Hoe betrek je kinderen bij het afscheid van een geliefd huisdier?
 • Kunnen ritueelbegeleiders een meerwaarde toevoegen aan de uitvaart?
 • Wat gebeurt er bij destructie en wat zijn de alternatieven?
 • Wanneer kies je voor begraven en wanneer voor cremeren?
 • Wat is het verschil tussen een individuele, collectieve en anonieme crematie?
 • Wat kost het om te cremeren of te begraven op een begraafplaats?
 • Hoe verloopt het rouwproces bij het verlies van een gezelschapsdier?
 • Welke professionele rouwondersteuning is beschikbaar?
 • Hoe snel kies je weer voor een nieuw huisdier?

Door wie: Wim van Oort.
Datum en Tijd: Vrijdag 21 februari 2020 van 13.00 tot 16.30 uur. Museumbezoek vanaf 11.00 uur
Locatie: Uitvaartmuseum Tot zover, Kruislaan 124 te Amsterdam
Kosten: De kosten bedragen € 25,- per persoon, inclusief koffie/thee tijdens de bijeenkomst
Vrienden van De Vrije Mare betalen € 20,-
Aanmelden: contact@dierenperspectief.nl Bij aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail

Share This