Verslag van de inspiratie avond rondom De Naamsoefening

Lees hier de uitschrijving van de avond Verslag van de inspiratie avond rondom de NaamsoefeningWoensdag 11 oktober 2023Marieke heeft ons meegenomen in de diepere achtergrond van de oefening,  we hebben vragen gesteld om meer inzicht te krijgen. Bovendien hebben we van...

Ontwikkelingspoorten van de Menselijke Evolutie

Ontwikkelingspoorten van de Menselijke Evolutie Vrijgegeven door Marieke de Vrij Op woensdag 15 november was de vernissage van wel een heel bijzonder boek: over de eerste 101 ontwikkelingspoorten. Een groot aantal deelnemers, vrienden van De Vrije Mare (en dus van...

Hoe te verhouden tot het hedendaagse wereldgebeuren

Lieve Mens, In deze tijd van ontwikkeling is er veel gaande in het belevingsveld van de mens wat aandacht vraagt en oproept tot bezinning, opdat de mens geen speelbal wordt van de ontwikkelingen die buiten en in zichzelf gaande zijn. Ieder mens wordt opgeroepen om de...

Autisme als bijzondere ontwikkelingsweg, onnavolgbaar uniek

Lezing door Marieke de VrijAutisme wordt in onze maatschappij gezien als een stoornis, terwijl het een ongelofelijk moeilijke ontwikkelingsweg is, omdat voorbij de gewone gewaarwordingen een mens zich expliciet verhoudt tot één gebied (of enkele gebieden) om daar een...

Meld je nu aan!

De Vrije Mare Dag25 oktober 2023 Onderstaand zijn drie ontwikkelingspoorten vrijgegeven die aan de orde zullen komen en op de dag zelf zal Marieke afstemmen op wat nodig is.Ontwikkelingspoort 1WELOVERWOGENHEID Innerlijk volwassen ten ijs komen vraagt voorwerkin...