Woensdag 15 mei 2019

Thema van deze dag: dementie, dementieachtige verschijnselen of andere vormen van mentale/cognitieve achteruitgang op jonge leeftijd (start tussen 35 en 55 jaar).

Vragen die deze dag aan de orde kunnen komen:
– Hoe is dementie op jonge leeftijd tijdig te herkennen?
– Is uitbreiding dan nog te voorkomen en zo ja hoe?
– Is er iets te zeggen over de zingeving ervan in iemands leven?
– Wat is er te zeggen over dementieachtige verschijnselen t.g.v. medicijngebruik en na chemotherapie?
– Wat zijn de verschillen als de mentale/cognitieve achteruitgang het gevolg is van een opname op de Intensive Care periode, PICS (post intensive care syndroom)?
– En welke mogelijkheden tot verbeteringen zijn er in dit geval?

Er zijn tegenwoordig ook veel mensen met het Downsyndroom of een andere verstandelijke beperking die vervroegd dementeren.
– Zijn er overeenkomsten met andere jong dementerenden?
– Waarom komt dementie bij deze doelgroep zoveel meer voor in deze tijd?

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp en iedere hulpverlener/therapeut die out of de box wil denken en complementaire hypotheses in zijn of haar praktijk wil toetsen.

Door wie?
Marieke de Vrij i.s.m. Marleen Oosterhof- van der Poel, GZ-psycholoog.

Locatie: Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge
Tijd: Ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, einde 16.30 uur
Kosten: €75 of €85 naar keuze inclusief koffie, thee en vegetarische soep. Graag zelf uw lunch meenemen. Deelnemers van De Vrije Mare genieten een korting van 10%.
Aanmelden en informatie: Marleen Oosterhof – van der Poel, 0513-431784, d.oosterhof@hetnet.nl
Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon, e-mail en betrokkenheid bij het onderwerp. De lijst met plaatsnamen, emailadressen en telefoonnummers wordt vooraf naar de deelnemers gemaild, zodat u kunt carpoolen als u dat wenst.

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op  NL81 RABO 0120 3497 95 t.n.v. M.M.W. Oosterhof – van der Poel, St. Nicolaasga.

Share This