Verhalen rondom de Naamsoefening

Wat is jouw verhaal rondom de naamsoefening?

Waarom verzamelen we ‘Verhalen rondom de Naamsoefening’? 
Het is altijd heel waardevol om ervaringen te delen. Daarom willen we de verhalen rondom de Naamsoefening verzamelen. Door het lezen van deze ervaringen herken je wellicht jezelf, krijg je inspiratie en maakt het nieuwsgierig om meer te weten over de Naamsoefening. Om deze vervolgens met regelmaat te gaan doen. We willen heel graag dat veel meer mensen bekend raken met de Naamsoefening en de werking ervan ervaren. Daarom deze oproep aan een ieder die ervaring heeft met de Naamsoefening. Wil je je verhaal vertellen? Je verhaal delen we dan op de website van De Vrije Mare en bij publicaties rondom de Naamsoefening.

Wat gaan we doen met de verhalen?

We gaan inventariseren wat de Naamsoefening teweegbrengt bij mensen en wat hun ervaringen zijn, zowel positief als minder positief;

We gaan in kaart brengen wat eventuele belemmeringen kunnen zijn bij het doen van de Naamsoefening;

We gaan leren van deze kennis, het gebruiken in volgende publicaties én we gaan deze verhalen doorgeven als inspiratie. Hiermee kunnen we de bekendheid en de verspreiding van de Naamsoefening bevorderen.

We zijn op zoek naar mensen die:

◆ Ervaring hebben met de Naamsoefening;

◆ Bereid zijn hun ervaring(en) met de Naamsoefening te delen;

Toestemming willen geven aan Stichting De Vrije Mare om hun antwoorden te gebruiken voor website en promotiedoeleinden.

 

Veel gestelde vragen project Verhalen rondom de Naamsoefening

1.  Wat is de reden dat minimaal 6 maanden ervaring met de Naamsoefening nodig is om mee te doen?
Een periode van 6 maanden is aangegeven zodat je toch al enige ontwikkeling met de Naamsoefening hebt doorgemaakt. Concreet houdt dit in dat je minstens 25 keer zelf of in groepsverband de Naamsoefening hebt gedaan.

2.  Kan ik meedoen met dit project als ik de Naamsoefening niet iedere dag doe, maar met tussenpozen?
Ja, dat kan. We vragen wel dat je minimaal 6 maanden ervaring hebt of dat je op z’n minst de Naamsoefening 25 keer zelf of in groepsverband hebt gedaan. Als je een paar maanden niet hebt geoefend, dan weer de Naamsoefening doet en dan weer niet vertelt dat iets over de manier van oefenen.

3.  In het verleden heb ik regelmatig de Naamsoefening gedaan maar nu doe ik hem niet meer. Heeft het dan nog zin om mee te doen met dit project?
Dat hangt af van hoe je tegenover de Naamsoefening staat. Als je de Naamsoefening nog steeds een warm hart toedraagt, doe dan mee. Vertel bijvoorbeeld over de ontwikkeling die je toen hebt doorgemaakt en vergelijk dat met hoe je nu in het leven staat. Wat heeft het doen van de Naamsoefening teweeggebracht? Hoe sta je nu in je naam? Ga na wat maakte dat je gestopt bent met het doen van de Naamsoefening. Een ontwikkelingsweg gaat in fasen en tijdelijk stoppen met oefenen kan daar een onderdeel van zijn.

4.  Ik heb nog niet zoveel ervaring met de Naamsoefening, maar wil wel graag mijn ervaring delen omdat hij supermooi was. Kan dat?
Als je een verbinding voelt met de Naamsoefening en er nu nog steeds mee aan het oefenen bent, stuur jouw ervaring dan in. Beantwoord de vragen en vermeld daarbij hoe vaak je de Naamsoefening tot nu toe hebt gedaan. Bijvoorbeeld: ik heb de Naamsoefening ca.10 keer gedaan. Ben je echter na jouw supermooie ervaring gestopt met het beoefenen van de Naamsoefening, dan hoef je de ervaring niet in te sturen.

5.  Kan ik de vragen ook mondeling beantwoorden?
Vanuit praktische overwegingen ontvangen we het liefst de verhalen en antwoorden van de vragen digitaal, per mail of via de post. Mocht dat echter lastig zijn omdat je bijvoorbeeld moeite hebt met schrijven of het formuleren van antwoorden, neem dan telefonisch contact op met Brigitte van Bourgonje.

6.  Tot wanneer kan ik mijn verhaal en de antwoorden insturen?
Tot uiterlijk 10 december kun je de antwoorden en je verhaal insturen.

7.  Wat gebeurt er met de antwoorden en verhalen die zijn binnengekomen?
Alle verhalen en antwoorden worden geïnventariseerd en zorgvuldig gelezen. Enerzijds geeft dit ons een beeld van wat de Naamsoefening teweegbrengt, hoe vaak en op welke manier er wordt geoefend, wat obstakels zijn bij het oefenen, enzovoort. Als hieruit bijvoorbeeld blijkt dat er behoefte is aan meer informatie, gezamenlijke oefendagen of wat dan ook, dan kunnen we daarmee rekening houden en actie op ondernemen.
Anderzijds zal uit de verhalen en antwoorden een selectie gemaakt worden die geschikt zijn voor de Vrije Mare website, publicaties en promotiedoeleinden. Met de mensen die deze verhalen en antwoorden hebben ingestuurd, nemen we contact op.

Sinds ik de Naamsoefening mee in de wereld heb gezet, is mijn hoop altijd geweest dat deze oefening een basis wordt van waaruit mensen hun leven durven te leven en dat de Naamsoefening ook letterlijk grensoverschrijdend wordt. Hiermee bedoel ik dat deze oefening ook buiten Nederland toegepast gaat worden. Voor de wereldvrede maakt het immers ontzettend veel uit als mensen zichzelf goed weten te centreren in hun natuurlijke IK.
Achter de Naamsoefening zit een hele belangrijke intentie van de onstoffelijke wereld.
Mijn wens is dan ook dat er zoveel mogelijk ruchtbaarheid gegeven wordt aan de Naamsoefening en dat we laten zien hoe belangrijk het is dat mensen zich, bijna vanzelfsprekend, de eigen naam toe-eigenen.”

DVM2015-Handtekening_Marieke